نشانی :تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره 3

کدپستی:1514934411  صندوق پستی:3146-15875

تلفن: 84000

توجه : در صورتی که تمایل به برقراری ارتباط با واحد مورد نظر بصورت مستقیم داشته باشید، میتوانید با اضافه کردن شماره داخلی مورد نظر به شماره 84001 مکالمه نمایید.

ایمیل : info@icbar.ir

 

اعضای کمیسیون فرهنگ و هنر

 

بابایی

محمد جواد

براتی طرقی

مجید

پنج تن طوسی

غلامرضا

حاجیان

شهین

حسینی شکرایی

شادی

سلمانی

مجید

شاکری

نرگس

صمدی قوشچی

سحر

فتح الهی

صادق

قربانی

فرزاد

کیائی

هاله

مرکزی

حسین

مهاجر سلیمانی

شهرام

هاشم پور

مریم

یزدان پناه

یاسر