کارآموزی و اختبار

صفحه: 1 از 10

اطلاعیه مراسم سوگند قبول شده های دومین اختبار سال 1394
ساعت14 روز چهارشنبه مورخ 15/2/1395
جهارشنبه 8 اردیبهشت 1395

سخنرانی ماهیانه کارآموزان وکالت شهر تهران
تخلیه عین مستاجره موضوع قانون سال 1356
سه شنبه 31 فروردین 1395

رتبه های برتر دومین اختبار سال 1394
سه شنبه 24 فروردین 1395

اطلاعیه اعلام نتایج وراهنمای نحوه دریافت پروانه وکالت پايه يک و انجام مراسم سوگند دومین اختبار سال 1394
سه شنبه 24 فروردین 1395

ابلاغ تکلیف ماده 6-11 شرح وظایف در خصوص کارآموزان سال 1395 از شماره پروانه 25300 به بعد
جهارشنبه 26 اسفند 1394

ابلاغ تکلیف ماده 2-11 شرح وظایف در خصوص کارآموزان سال 1395 از شماره پروانه 25300 به بعد
جهارشنبه 26 اسفند 1394

لیست اسامی کارآموزانی که مجاز به شرکت در اولین اختبار سال 1395 شده اند ، سایر اسامی متعاقباً پس از بررسی مدارک اتمام دوره اعلام خواهد شد
جهارشنبه 26 اسفند 1394

زمان برگزاری اولین اختبار کتبی سال 1395
دوشنبه 3 اسفند 1394

قابل توجه آقای سیدمحمدمهدی محمدنیا دارای پروانه کارآموزی شماره 17931
جهارشنبه 7 بهمن 1394

جلسات توجیهی (موضوع ماده 5 شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب 10/3/1394)
دوشنبه 5 بهمن 1394

اطلاعیه در خصوص تکلیف ماده 2-6-11 شرح وظایف
جهارشنبه 23 دی 1394

اطلاعیه زمان برگزاری دومین اختبار شفاهی سال 1394 + نام اساتید + لیست اسامی
سه شنبه 22 دی 1394

لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در دومین اختبار کتبی و شفاهی سال 1394
دوشنبه 14 دی 1394

دستورالعمل اختبار کتبی
دوشنبه 14 دی 1394

زمان برگزاری دومین اختبار کتبی سال 1394
شنبه 12 دی 1394

سخنرانی الزامی ماهیانه کارآموزان وکالت شهر تهران (اطلاعیه شماره 1)
سه شنبه 8 دی 1394

سخنرانی الزامی ماهیانه کارآموزان وکالت شهر تهران (اطلاعیه شماره 2)
سه شنبه 8 دی 1394

اطلاعیه در مورد آموزش رایانه
شنبه 5 دی 1394

اطلاعیه جهت کارآموزانی که علاقمند به انجام کار اداری در اداره معاضدت کانون هستند
سه شنبه 24 آذر 1394

جلسات توجیهی (موضوع ماده 5 شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب 10/3/1394) برای قبول شده های آزمون سال 1393 (گروه پنجم)
سه شنبه 24 آذر 1394

اطلاعیه
انجام سخنرانی توسط کارآموزان
سه شنبه 24 آذر 1394

اطلاعیه در مورد بند (2-11) شرح وظایف کارآموزان وکالت
جهارشنبه 18 آذر 1394

اطلاعیه در خصوص کارآموزانی که برای انجام تکلیف مقرر در بند (6-11) شرح وظایف کارآموزی ، شرکت در (5) جلسه یا دوره آموزشی تخصصی را انتخاب کرده اند
سه شنبه 17 آذر 1394

اطلاعیه تغییر در تاریخ برگزاری جلسات دوره های آموزشی تکلیف مقرر در ماده (6-11) شرح وظایف
دوشنبه 9 آذر 1394

جلسه ( علمی-آموزشی) کارآموزان محترم وکالت استان تهران
دوشنبه 9 آذر 1394

سخنرانی ماهیانه کارآموزان وکالت شهر تهران (آذر ماه 94)
یکشنبه 17 آبان 1394

قابل توجه قبول شده هاى اوّلين اختبار سال ١٣٩٤
ورود به سامانه پرداخت الکترونيکى براى پرداخت مبالغ مربوط به صدور پروانه پايه يک
پنج شنبه 30 مهر 1394

راهنمای نحوه دریافت پروانه وکالت پایه یک و انجام مراسم سوگند اولین اختبار سال 1394
یکشنبه 26 مهر 1394

اعلام نتایج و زمان برگزاری مراسم سوگند قبول شده های اولین اختبار سال 1394
سه شنبه 21 مهر 1394

رتبه های برتر اولین اختبار سال 1394
سه شنبه 21 مهر 1394