کارآموزی و اختبار

صفحه: 1 از 7

قابل توجه کارآموزان محترم شرکت کننده در سومین اختبار سال 1393
جهارشنبه 5 آذر 1393

جلسه آموزشی مخصوص کارآموزان (الزامی) -کمیسیون کارآموزی شماره 3-
سه شنبه 27 آبان 1393

جلسه آموزشی مخصوص کارآموزان (الزامی) - کمیسیون کارآموزی شماره 2-
دوشنبه 26 آبان 1393

اطلاعیه تغییر تاریخ سومین اختبار کتبی سال 1393 و سایر اطلاعات مربوط
یکشنبه 25 آبان 1393

جلسه آموزشی مخصوص کارآموزان (الزامی) - کمیسیون کارآموزی شماره 1-
یکشنبه 25 آبان 1393

اطلاعیه ها ، اسامی و برنامه زمانی دومین اختبار شفاهی سال 1393
سه شنبه 22 مهر 1393

برنامه زماني صدور پروانه وکالت پایه یک، اولین اختبار سال 1393 کانون وکلای دادگستری مرکز
جهارشنبه 16 مهر 1393

راهنماي انجام مراسم سوگند و صدور پروانه وکالت پايه يک
جهارشنبه 16 مهر 1393

اطلاعیه مراسم تحلیف پذیرفته شدگان اولین اختبار سال 1393
سه شنبه 15 مهر 1393

اطلاعیه اعلام نتایج اولین اختبار سال 1393
سه شنبه 8 مهر 1393

رتبه های برتر اولین اختبار سال 1393
سه شنبه 8 مهر 1393

لیست اسامی قبول شدگان اولین اختبار سال 1393
سه شنبه 8 مهر 1393

زمان و مکان برگزاری دومین اختبار کتبی سال 1393 و تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه
جهارشنبه 26 شهریور 1393

لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در دومین اختبار کتبی و شفاهی
جهارشنبه 26 شهریور 1393

اطلاعیه تاریخ تحویل مدارک سومین اختبار سال 1393
جهارشنبه 19 شهریور 1393

اطلاعیه تاریخ تحویل مدارک اولین اختبار سال 1394
جهارشنبه 19 شهریور 1393

آیین دادرسی کیفری در دومین اختبار سال 1393
سه شنبه 18 شهریور 1393

کارآموزان کانون مرکز مجازند فقط برای یک بار مجددا در آزمون شرکت کنند
شنبه 15 شهریور 1393

زمان برگزاری جلسه توجیهی کارآموزان وکالت 93 و تغییرات آن
جهارشنبه 12 شهریور 1393

برنامه زمانی حقوق مدنی گروه سه اولین اختبار شفاهی سال 1393 اعلام شد
یکشنبه 19 مرداد 1393

جلسه توجیهی کارآموزانی که از ابتدای سال 1393 پروانه کارآموزی خود را دریافت نموده اند
دوشنبه 6 مرداد 1393

برنامه زمانی اولین اختبار شفاهی سال 1393
سه شنبه 24 تیر 1393

اعضاء محترم کمیسیون کارآموزی سالهای 93-94
شنبه 14 تیر 1393

اطلاعیه تقسیم بندی گروهی اولین اختبار شفاهی سال 1393
شنبه 7 تیر 1393

نام اساتید اولین اختبار سال 1393
شنبه 24 خرداد 1393

عناوینی که کارآموزان وکالت برای اختبار درس آئین دادرسی مدنی باید مطالعه نمایند
جهارشنبه 21 خرداد 1393

دستور العمل اختبار کتبی
جهارشنبه 21 خرداد 1393

اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در اولین اختبار سال 1393
جهارشنبه 21 خرداد 1393

زمان و مکان برگزاری اولین اختبار کتبی سال 1393
سه شنبه 20 خرداد 1393

اطلاعیه در خصوص اعلام تمایل به همکاری با سایت کانون
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393