کارآموزی و اختبار

صفحه: 1 از 6

برنامه زمانی حقوق مدنی گروه سه اولین اختبار شفاهی سال 1393 اعلام شد
یکشنبه 19 مرداد 1393

جلسه توجیهی کارآموزانی که از ابتدای سال 1393 پروانه کارآموزی خود را دریافت نموده اند
دوشنبه 6 مرداد 1393

برنامه زمانی اولین اختبار شفاهی سال 1393
سه شنبه 24 تیر 1393

اعضاء محترم کمیسیون کارآموزی سالهای 93-94
شنبه 14 تیر 1393

اطلاعیه تقسیم بندی گروهی اولین اختبار شفاهی سال 1393
شنبه 7 تیر 1393

نام اساتید اولین اختبار سال 1393
شنبه 24 خرداد 1393

عناوینی که کارآموزان وکالت برای اختبار درس آئین دادرسی مدنی باید مطالعه نمایند
جهارشنبه 21 خرداد 1393

دستور العمل اختبار کتبی
جهارشنبه 21 خرداد 1393

اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در اولین اختبار سال 1393
جهارشنبه 21 خرداد 1393

زمان و مکان برگزاری اولین اختبار کتبی سال 1393
سه شنبه 20 خرداد 1393

اطلاعیه در خصوص اعلام تمایل به همکاری با سایت کانون
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393

اطلاعیه در خصوص اولین اختبار کتبی و شفاهی سال 1393
با توجه به اینکه آئین دادرسی کیفری جدید مصوب مجلس شورای اسلامی ، شش ماه پس از ابلاغ قابل اجرا میباشد لذا در اولین اختبار کتبی و شفاهی سال 1393 از آئین دادرسی کیفری فعلی سوال خواهد شد .
یکشنبه 14 اردیبهشت 1393

برنامه زمانی صدور پروانه وکالت پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز (دومین اختبار سال 1392)
جهارشنبه 21 اسفند 1392

اعلام نتایج دومین اختبار سال 1392
سه شنبه 20 اسفند 1392

رتبه های برتر دومین اختبار سال 1392
سه شنبه 20 اسفند 1392

مراسم تحلیف پذیرفته شدگان دومین اختبار سال 1392
سه شنبه 20 اسفند 1392

قابل توجه کارآموزان وکالت دادگستری شهر تهران (سخنرانی ماهیانه 8/12/92)
شنبه 19 بهمن 1392

مدارک لازم جهت دریافت وکالتنامه کارآموزان
شنبه 28 دی 1392

دومین اختبار شفاهی سال 1392 (اطلاعیه ها + تقسیم بندی گروه ها و اسامی)
جهارشنبه 25 دی 1392

قابل توجه کارآموزان محترم وکالت دادگستری استان تهران : کارگاه آموزشی
دوشنبه 9 دی 1392

اطلاعیه تاریخ تحویل مدارک اولین اختبار سال 1393
یکشنبه 10 آذر 1392

اطلاعیه تاریخ تحویل مدارک دومین اختبار سال 1393
یکشنبه 10 آذر 1392

مهلت ارائه کار تحقیقی غیر قابل تمدید میباشد
یکشنبه 10 آذر 1392

اطلاعیه در خصوص تمدید پروانه وکلاء و کارآموزان محترم استان هرمزگان
جهارشنبه 8 آبان 1392

اطلاعیه جهت انجام امور اداری کارآموزان
سه شنبه 7 آبان 1392

قابل توجه کارآموزان محترم وکالت دادگستری شهر تهران - سخنرانی ماهیانه (7/9/1392)
دوشنبه 6 آبان 1392

نحوه تمدید پروانه کارآموزی
یکشنبه 21 مهر 1392

اطلاعیه در خصوص مهلت تکمیل پرونده قبول شدگان آزمون ورودی سال 1391
شنبه 6 مهر 1392

چهارمین جلسه توجیهی کارآموزان وکالت سال 1392 (پذیرفته شدگان آزمون 1391)
دوشنبه 1 مهر 1392

وضعیت رتبه های اولین اختبار سال 1392
دوشنبه 1 مهر 1392