کارآموزی و اختبار

صفحه: 1 از 8

سخنرانی الزامی ماهیانه کارآموزان محترم وکالت شهر تهران (خرداد ماه 1394)
سه شنبه 29 اردیبهشت 1394

کارگاه آموزشی الزامی کمیسیون های مشترک کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز برای کارآموزان استان تهران
سه شنبه 29 اردیبهشت 1394

تصویب ابتدایی شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز+متن
سه شنبه 22 اردیبهشت 1394

اطلاعیه
به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سال 1393 که جهت ثبت نام در موعد مقرر مراجعه نکرده اند می رساند...
دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

اطلاعیه تاریخ تحویل مدارک اولین اختبار سال 1394
شنبه 22 فروردین 1394

زمان برگزاری اختبار شفاهی کارآموزان محترم وکالت شرکت کننده در سومین اختبار کتبی و شفاهی سال 1393 + برنامه زمانی و اسامی+ لیست اسامی اساتید
سه شنبه 26 اسفند 1393

باقیمانده لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در سومین اختبار سال 1393
شنبه 16 اسفند 1393

لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در سومین اختبار کتبی و شفاهی سال 1393 + زمان توزیع کارت ورود به جلسه و برگزاری سومین اختبار کتبی سال 1393 + دستور العمل سومین اختبار کتبی سال 1393
دوشنبه 11 اسفند 1393

سخنرانی ماهیانه کارآموزان شهر تهران که در سال 93 پروانه خود را دریافت نموده اند
جهارشنبه 29 بهمن 1393

استفاده از سربرگ برای کارآموزان وکالت الزامی گردید
شنبه 11 بهمن 1393

دعوت به همکاری
شنبه 11 بهمن 1393

ادامه کارگاه آموزشی کمیسیون شماره یک کانون وکلای دادگستری مرکز برای کارآموزان استان تهران که پروانه خود را در سال 93 دریافت نموده اند و دو رقم سمت راست شماره پروانه آنان از شماره 00 تا 33 میباشد
دوشنبه 29 دی 1393

راهنماي انجام مراسم سوگند و برنامه زماني صدور پروانه وکالت پايه يک دومین اختبار سال 1393
شنبه 20 دی 1393

اطلاعیه مراسم سو گند قبول شده های دومین اختبار سال 1393
پنج شنبه 18 دی 1393

اسامی قبول شده های دومین اختبار سال 1393 به ترتیب شماره پروانه
سه شنبه 9 دی 1393

رتبه های برتر دومین اختبار سال 1393
سه شنبه 9 دی 1393

کمیسیون کارآموزی شماره 3 برای کارآموزان استان تهران که پروانه خود را در سال 93 دریافت کرده اند و دو رقم سمت راست شماره پروانه آنان از شماره 67 تا 99 میباشد کارگاه آموزشی برگزار می کند
یکشنبه 7 دی 1393

کمیسیون کارآموزی شماره یک کانون برای کارآموزان استان تهران که پروانه خود را در سال 93 دریافت نموده اند و دو رقم سمت راست شماره پروانه آنان از شماره 00 تا 33 میباشد کارگاه های آموزشی برگزار می کند
جهارشنبه 26 آذر 1393

اعضاء محترم کمیسیون کارآموزی سالهای 93-94
دوشنبه 24 آذر 1393

سخنرانی ماهیانه کارآموزان شهر تهران که در سال 93 پروانه خود را دریافت نموده اند
سه شنبه 18 آذر 1393

کمیسیون کارآموزی شماره 2 برای کارآموزان استان تهران که پروانه خود را در سال 93 دریافت نموده اند و دو رقم سمت راست شماره پروانه آنان از شماره 34 تا 66 میباشد و همچنین کارآموزان میهمان سال 93 کارگاه آموزشی برگزار میکند
دوشنبه 10 آذر 1393

کمیسیون کارآموزی شماره 3 برای کارآموزان استان تهران که پروانه خود را در سال 93 دریافت نموده اند و دو رقم سمت راست شماره پروانه آنان از شماره 67 تا 99 میباشد کارگاه آموزشی برگزار میکند
یکشنبه 9 آذر 1393

سخنرانی ماهیانه کارآموزان استان تهران که در سال 93 پروانه خود را دریافت نموده اند
شنبه 8 آذر 1393

قابل توجه کارآموزان محترم شرکت کننده در سومین اختبار سال 1393
جهارشنبه 5 آذر 1393

جلسه آموزشی مخصوص کارآموزان (الزامی) -کمیسیون کارآموزی شماره 3-
سه شنبه 27 آبان 1393

جلسه آموزشی مخصوص کارآموزان (الزامی) - کمیسیون کارآموزی شماره 2-
دوشنبه 26 آبان 1393

اطلاعیه تغییر تاریخ سومین اختبار کتبی سال 1393 و سایر اطلاعات مربوط
یکشنبه 25 آبان 1393

جلسه آموزشی مخصوص کارآموزان (الزامی) - کمیسیون کارآموزی شماره 1-
یکشنبه 25 آبان 1393

اطلاعیه ها ، اسامی و برنامه زمانی دومین اختبار شفاهی سال 1393
سه شنبه 22 مهر 1393

برنامه زماني صدور پروانه وکالت پایه یک، اولین اختبار سال 1393 کانون وکلای دادگستری مرکز
جهارشنبه 16 مهر 1393