کارآموزی و اختبار

صفحه: 1 از 10

جلسه (علمی-آموزشی) کارآموزان وکالت استان تهران
جهارشنبه 30 تیر 1395

اطلاعیه جهت انجام تکلیف ماده (8-11) مبنی بر حضور در اداره معاضدت قضایی
سه شنبه 22 تیر 1395

قابل توجه کارآموزان محترم
کارآموزانى که به جاى ارائه کار تحقيقى، شرکت در دوره هاى آموزشى را انتخاب نموده اند مى توانند با ثبت نام و ...
سه شنبه 15 تیر 1395

زمان برگزاری اختبار شفاهی کارآموزان محترم وکالت شرکت کننده در اولین اختبار سال 1395
پنج شنبه 3 تیر 1395

امکان اخذ مفاصا حساب اینترنتی صندوق حمایت وکلا
فعلا فقط برای کارآموزان و وکلای پایه یک که پرداختی بابت حق عضویت به صندوق ندارند (از قبیل وکلائی که از صندوق هائی دیگر بازنشسته شده اند، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و ...)
جهارشنبه 19 خرداد 1395

زمان و مکان برگزاری دومین اختبار کتبی سال 1395
دوشنبه 10 خرداد 1395

سخنرانی ماهیانه کارآموزان محترم وکالت شهر تهران (خرداد ماه 1395)
شنبه 8 خرداد 1395

دستورالعمل اختبار کتبی - اولین اختبار سال 1395
سه شنبه 4 خرداد 1395

ابلاغ تکلیف ماده 6-11 شرح وظایف کارآموزان محترم وکالت که از تاریخ 14/4/94 به بعد پروانه خود را دریافت نموده اند
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395

ابلاغ تکلیف ماده 2-11 شرح وظایف کارآموزان محترم وکالت که از تاریخ 14/4/94 به بعد پروانه خود را دریافت نموده اند
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395

نحوه و زمان توزیع کارت ورود به جلسه و زمان و مکان برگزاری اولین اختبارکتبی سال 1395
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395

زمان برگزاری جلسات علمی آموزشی ماده 6-11 شرح وظایف کارآموزانی که از تاریخ 14-4-94 پروانه کارآموزی خود را دریافت کرده اند
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395

لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در اولین اختبار سال 1395
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395

کسب بالاترین معدل در دومین اختبار سال 1394 در بین 8478 نفر قبول شده توسط آقای سید علی خراسانی
شنبه 25 اردیبهشت 1395

اطلاعیه مراسم سوگند قبول شده های دومین اختبار سال 1394
ساعت14 روز چهارشنبه مورخ 15/2/1395
جهارشنبه 8 اردیبهشت 1395

سخنرانی ماهیانه کارآموزان وکالت شهر تهران
تخلیه عین مستاجره موضوع قانون سال 1356
سه شنبه 31 فروردین 1395

رتبه های برتر دومین اختبار سال 1394
سه شنبه 24 فروردین 1395

اطلاعیه اعلام نتایج وراهنمای نحوه دریافت پروانه وکالت پايه يک و انجام مراسم سوگند دومین اختبار سال 1394
سه شنبه 24 فروردین 1395

ابلاغ تکلیف ماده 6-11 شرح وظایف در خصوص کارآموزان سال 1395 از شماره پروانه 25300 به بعد
جهارشنبه 26 اسفند 1394

ابلاغ تکلیف ماده 2-11 شرح وظایف در خصوص کارآموزان سال 1395 از شماره پروانه 25300 به بعد
جهارشنبه 26 اسفند 1394

لیست اسامی کارآموزانی که مجاز به شرکت در اولین اختبار سال 1395 شده اند ، سایر اسامی متعاقباً پس از بررسی مدارک اتمام دوره اعلام خواهد شد
جهارشنبه 26 اسفند 1394

زمان برگزاری اولین اختبار کتبی سال 1395
دوشنبه 3 اسفند 1394

قابل توجه آقای سیدمحمدمهدی محمدنیا دارای پروانه کارآموزی شماره 17931
جهارشنبه 7 بهمن 1394

جلسات توجیهی (موضوع ماده 5 شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب 10/3/1394)
دوشنبه 5 بهمن 1394

اطلاعیه در خصوص تکلیف ماده 2-6-11 شرح وظایف
جهارشنبه 23 دی 1394

اطلاعیه زمان برگزاری دومین اختبار شفاهی سال 1394 + نام اساتید + لیست اسامی
سه شنبه 22 دی 1394

لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در دومین اختبار کتبی و شفاهی سال 1394
دوشنبه 14 دی 1394

دستورالعمل اختبار کتبی
دوشنبه 14 دی 1394

زمان برگزاری دومین اختبار کتبی سال 1394
شنبه 12 دی 1394

سخنرانی الزامی ماهیانه کارآموزان وکالت شهر تهران (اطلاعیه شماره 1)
سه شنبه 8 دی 1394