نشانی :تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره 3

کدپستی:1514934411  صندوق پستی:3146-15875

تلفن: 84000

توجه : در صورتی که تمایل به برقراری ارتباط با واحد مورد نظر بصورت مستقیم داشته باشید، میتوانید با اضافه کردن شماره داخلی مورد نظر به شماره 84001 مکالمه نمایید.

ایمیل : info@icbar.ir

 

Skip Navigation Links
      مجله حقوقی بین المللی      
صفحه: 1 از 1
تعداد رکورد : 0
مشاهده
    شماره 41
    ویژه نامه
    شماره 42