چهارشنبه 26 مهر 1396

آگهی تسلیت

صفحه: 1 از 18

درگذشت مادر جناب آقای سید زاهد یحیی نژاد وکیل محترم دادگستری
جمعه 21 مهر 1396

در گذشت جناب آقای حاج حجت الله حجتی سعیدی پدر ارجمند جناب آقای امیر رضا حجتی سعیدی و پدر همسر سرکار خانم سحر سپه رام وکلای محترم دادگستری
جهارشنبه 12 مهر 1396

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر جناب آقای امیررضا حجتی سعیدی و پدر همسر سرکار خانم سحر سپه رام وکلای محترم دادگستری را به اطلاع می رساند.
جهارشنبه 12 مهر 1396

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان عباس زمانی ، پدر گرامی همکار محترم اقای شهروز زمانی وکیل پایه یک دادگستری را به اطلاع می رساند.
مجلس ختم روز سه شنبه مورخ 1396/07/11 از ساعت 16 تا 17:30
سه شنبه 11 مهر 1396

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان جمشید رهنما وکیل پایه یک دادگستری را به اطلاع می رساند.
دوشنبه 10 مهر 1396

درگذشت مادر بزرگ جناب آقای امیر رییسیان فیروز آباد و مادربزرگ همسر سرکارخانم شقایق محمدی وکلای محترم دادگستری
یکشنبه 9 مهر 1396

درگذشت شادروان دکتر ناصر صنیعی وکیل محترم دادگستری
پنج شنبه 30 شهریور 1396

درگذشت مادر سرکار خانم مريم خسرو تبار وکيل محترم دادگستري
دوشنبه 27 شهریور 1396

درگذشت جناب آقاي فواد ابومنصور وکيل پایه یک دادگستري
دوشنبه 13 شهریور 1396

درگذشت پدر دکتر منصور رحمدل وکیل محترم دادگستری
سه شنبه 7 شهریور 1396

درگذشت پدر سرکار خانم زهرا ارزنی وکیل محترم دادگستری
دوشنبه 6 شهریور 1396

پیام تسلیت به جناب آقای یوسف پویش همکار محترم اداری و مسئول روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
دوشنبه 30 مرداد 1396

درگذشت شادروان ایرج رضائی قاضی و وکیل پایه یک دادگستری
دوشنبه 30 مرداد 1396

درگذشت شادروان علی اصغر نیاورانی برادر دکتر صابر نياورانى وکیل محترم دادگستری
شنبه 28 مرداد 1396

درگذشت شادروان علی دانشجو وکیل پایه یک و کارشناس رسمی دادگستری
جمعه 27 مرداد 1396

درگذشت شادروان ابوالفضل مقدم یکتا وکیل محترم دادگستری
سه شنبه 24 مرداد 1396

درگذشت پدر سرکار خانم ملیحه جهانگیری کارآموز محترم وکالت دادگستری
دوشنبه 16 مرداد 1396

پیام تسلیت به جناب آقای محمد شیوایی وکیل محترم دادگستری و دبیر کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
دوشنبه 16 مرداد 1396

درگذشت پدر جنابان آقایان دکتر منصور رحمدل و سعيد رحمدل وکلای محترم دادگستری
شنبه 14 مرداد 1396

درگذشت شادروان سید مهدی نعیمی قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری
یکشنبه 8 مرداد 1396

پیام تسلیت به جناب آقاى سلیمان جعفرى وکیل محترم دادگسترى و عضو کميسيون ساختمان کانون
شنبه 7 مرداد 1396

درگذشت پدر سرکار خانم طناز عظيما و پدر همسر جناب دکتر فرشيد فرحناکيان وکلای محترم دادگستری
شنبه 31 تیر 1396

درگذشت پدر جناب آقای رحیم کریمیان وکیل محترم دادگستری
جهارشنبه 21 تیر 1396

درگذشت شادروان علی غالبی وکیل پایه یک دادگستری
دوشنبه 19 تیر 1396

درگذشت مادر سرکار خانم سعیده سالک وکیل محترم دادگستری
دوشنبه 19 تیر 1396

درگذشت شادروان علی غالبی وکیل محترم دادگستری
شنبه 17 تیر 1396

درگذشت شادروان محمد رضا غلامی پدر آقای ابوالفضل غلامی وکیل محترم دادگستری
یکشنبه 28 خرداد 1396

درگذشت شادروان حمزه ساجدی صبا استاد دانشگاه تهران و پدرسرکار خانم آزاده ساجدی صبا وکیل محترم دادگستری
شنبه 27 خرداد 1396

در گذشت پدر جناب آقاى حميد رنگريز و پدر همسر سرکار خانم هانيه سادات مير محمد وکلاى محترم دادگسترى
جهارشنبه 24 خرداد 1396

درگذشت شادروان یوسف نیکوئی وکیل پایه یک دادگستری
جهارشنبه 24 خرداد 1396