نشانی :تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره 3

کدپستی:1514934411  صندوق پستی:3146-15875

تلفن: 84000

توجه : در صورتی که تمایل به برقراری ارتباط با واحد مورد نظر بصورت مستقیم داشته باشید، میتوانید با اضافه کردن شماره داخلی مورد نظر به شماره 84001 مکالمه نمایید.

ایمیل : info@icbar.ir

جستجوی اخبار

عبارت مورد نظر
    
گروههای خبری
بازه زمانی
انتخاب تاریخ
 
: تا تاریخ
انتخاب تاریخ
 
: از تاریخ