مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  جهارشنبه 19 تیر 1392(12:12:12 PM)

معرفی اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری

معرفي اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری 

اول - وظايف و مأموريت‌هاي اداره

طبق ماده 24 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند، می‌توانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت نمایند، مشروط بر اینکه دعوی آنان با اساس و راجع به‌شخص تقاضاکننده باشد. طبق ذیل این ماده وزارت دادگستری مأمور تهیه نظامنامه در این خصوص شد. 

نظامنامه مذکور تحت عنوان «آیین نامه قانون وکالت» در سال 1316 تصویب شد و طی مواد 34 تا 49 در خصوص تشکیلات معاضدت قضایی تعیین تکلیف نمود. بر اساس ماده 34 این آیین نامه، مؤسسه معاضدت قضایی در مرکز تشکیل می‌‌شود که دارای شعبه دبیرخانه، شعبه عرایض و شعبه قضایی است. همچنین طی مواد بعدی وظایف و تکالیف مؤسسه معاضدت قضایی مشخص شده است‌. گرچه از مواد مذکور به‌خوبی می‌توان استفاده کرد که محدوده صلاحیت مؤسسه معاضدت قضایی تمام کشور است و سایر کانون‌ها نیز تقاضای وکیل معاضدتی را باید به‌مؤسسه مذکور ارسال دارند و خود حق اقدام ندارند، لکن تاکنون این محدوده صلاحیت عملی نشده است و کانون های وکلای مستقل نیز رأساً امور معاضدت قضایی را انجام می‌دهند.

وظایف اداره معاضدت قضایی  براساسمقرراتقانونیبه‌شرحزیراست

۱- تعیین وکیل معاضدتی:

طبق مواد 41و 42 آیین نامه قانون وکالت پس از وصول تقاضا، شعبه عرایض باید عقیده خود را در مورد پیشرفت دعوی اظهار کند و اگر دعوی پیشرفت داشته باشد، برای تقاضاکننده از سوی شعبه قضایی وکیل تعیین می‌شود.

طبق ماده 37 و 38 معاضدت قضایی مجاز است از تقاضاکننده توضیحات بخواهد و پیرامون دلایل دعوا تحقیق کند و هرگاه تشخیص دهد که مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است، از تعیین وکیل خودداری کند.

۲- نظارت بر روند پرونده ارجاعی

در مواردی که از سوی کانون وکلا برای افراد بی‌بضاعت وکیل تعیین می‌شود، اعتبار و حیثیت کانون وکلا نیز تحت تأثیر روش انجام وظیفه وکیل انتخابی می‌باشد و لذا باید کانون وکلا در امر پیگیری پرونده حساسیت لازم را از خود نشان دهد.

طبق ماده ۴۴ آیین نامه، وکیل انتخابی باید از جریان کار مرجوع، شعبه قضایی را مطلع کند. 

۳- مشورت به‌وکلای انتخابی

طبق ماده ۴۵ آیین نامه، وکیل انتخابی حق دارد راجع به‌طرز اقداماتی که در دفاع از موکل معاضدتی لازم است، از معاضدت قضایی مشورت بگیرد و اداره معاضدت باید به‌این تقاضا پاسخ بدهد. 

۴- وصول حق‌الوکاله سهم کانون

طبق ماده ۴۳ آیین نامه، پس از ختم دعوی، در صورتی که موکل معاضدتی محکوم‌له واقع شود وکیل موظف است خمس حق‌الوکاله را طبق قرارداد وصول و به‌صندوق کانون وکلا واریز کند، مگر اینکه ثابت کند دریافت حق‌الوکاله قانوناً مقدور نیست.

۵- مشاوره حقوقی

بر حسب رویه موجود در اداره معاضدت، همکاران وکیل به‌مراجعه کنندگان به‌طور رایگان مشورت حقوقی می‌دهند. این اقدام، داوطلبانه و نیکوکارانه است، زیرا مبنای قانونی این وظیفه آیین نامه دفتر راهنمایی مصوب سال ۱۳۱۷ است که ظاهراً وزیر وقت عدلیه تصویب کرده است. طبق این آیین نامه وزارت عدلیه مکلف شده به‌مراجعان به‌دادگستری و ادارات ثبت اسناد راهنمایی حقوقی ارائه دهد.

 براساس ماده ۱ آیین نامه ، اجرای این وظیفه ازسوی وزارت عدلیه به‌کانون وکلا محول شده است.

از آنجا که در سال ۱۳۳۱ کانون وکلا به‌عنوان مؤسسه‌ای مستقل تأسیس شد و وابستگی اداری آن با وزارت عدلیه منتفی شد، به‌نظر می‌رسد تکلیف اداری مقرر در ماده اول آیین نامه سال ۱۳۱۷ هم ساقط شده است . زیرا وزیر دادگستری رأساً از سال ۱۳۳۱ با تصویب استقلال کانون وکلا نمی‌توانسته برای کانون وکلا تکلیفی تعیین کند.

در ۱۳۸۴ که رییس وقت قوه قضاییه به‌موضوع مشاوره و ارشاد و معاضدت حقوقی به‌مردم اهمیت داد، کانون وکلا از بابت همکاری و برقراری روابط اداری نزدیک‌تر و رعایت احترام مقام قضایی آیین‌نامه مصوب ریاست قوه قضاییه را در موضوع رفع اطاله دادرسي که در آن به‌کانون هم تکلیف ارائه مشاوره داده بود، بدون اینکه متعرض عدم صلاحیت مقام مذکور در تعیین وظیفه برای کانون وکلا شود با دادگستری همکاری و در برخی مجتمع های قضایی دفتر معاضدت قضایی راه‌اندازی کرد. ارائه این خدمت با اهداف خیرخواهانه کانون هم  منطبق است. 

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است