مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  سه شنبه 19 آذر 1392(12:12:12 PM)

اهداف ، برنامه ها و عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز

اهداف ، برنامه ها و عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز

بخش اول - شرایط فعلی اداره معاضدت (تا قبل از مدیریت دوره 27)

 1-   تعیین وکیل معاضدتی

 در حوزه تعيين وکيل معاضدتي اداره معاضدت پس از تعيين وکيل وظيفه نظارت برکار وکيل ، اخذ سهم کانون از حق‌الوکاله دريافتي و ارائه مشورتحقوقي به‌وکيل انتخابي را  برعهده دارد،لکن این بخش از وظایف اداره بطورکامل ودقيق  ومنطبق باآنچه دربالا بيان شد اجرا نميشود. اماآن بخش از وظايفوماموريتهاي اداره در قسمت تعيين وکيل که انجام ميشود به نحو زير است:

هر یک از متقاضیان وکیل معاضدتی پس از تکمیل مدارک خود، به‌صورت حضوری توسط اعضای شعبه مورد پرسش قرار گرفته و مدارک آنان از 2 جهت بررسیمی‌شود . اول از جهت احراز عدم بضاعت که بر اساس گواهی چند نفر شاهد به‌همراه تسجیلمسجد محل یا کلانتری در این خصوص اتخاذ تصمیم می‌شود . همچنین حکم اعسار متقاضی ازپرداخت هزینه دادرسی دلیل بی‌بضاعتی متقاضی محسوب می‌شود:

دوم از جهت اساس داشتن دعوایی که متقاضی قصد دارد دردادگاه طرح کند و امکان پیشرفت دعوا .

در صورتی که از این دو جهت موضوع مورد تأیید قراربگیرد همکاران محترم تقاضای متقاضی را پذیرفته و جهت تعیین وکیل به‌متصدی این امرارجاع می‌دهند.

متصدی کامپیوتر بر اساس ترتیب الفبایی وکیل را تعیین ونام وی را در فرم قرارداد وکالت درج کرده، جهت امضاء به‌نظر رئیس اداره و در غیاب وی همکاران شعبه عرایض (که معاونان اداره تلقی می‌شوند) ارسال می‌کند . اگر باتقاضا مخالفت شود نظرمخالف جهت بررسی بیشتر به‌نظر رئیس اداره معاضدت می‌رسد و درنهایت بر طبق نظر رئیس اداره عمل می‌شود‌.

امور اين قسمت توسط ده نفر از همکاران وکیل که پست معاونت اداره معاضدت را دارند اداره می‌شود. هر روز هفته دو نفر از وکلای مذکورامور شعبه عرایض و قضایی را توامان انجام می‌دهند.

 در طول سه ماه گذشته نزدیک به 320 نفر از سوی شعبه عرایض پذیرش شده اند که تقاضای146 نفر از آنان پذیرفته شده و برای آنان وکیل معاضدتی تعیین شده است و در خصوص ساير تقاضاها يا به‌دليل نقص مدارک هنوز تصميمي اتخاذ نشده يا تقاضا رد شده است.

 نسبت به‌این شیوه و کار آمد‌ی آن مطالعاتی انجام شد ونهایتاً  به‌این جمع‌بندی رسیدیم که لازم است وظایف شعیه عرایض وشعبه قضایی ازیکدیگر تفکیک شوند و در مورد شیوه تعیین وکیل معاضدتی نیز معیار‌های دیگری موردتوجه قرار گیرد .

1-1 ضرورت تغيير در شیوه تعیین وکیل معاضدتی

همانگونه که بيان شد اداره معاضدت قضایی کانون  مرکزدر حال حاضر برای تعیین وکیل معاضدتی پس از احراز شرایط قانونی تقاضا‌، از میانوکلای عضو کانون وکلا که اسامی آنان  به‌ترتیب حروف الفبا ردیف شده است وکیل تعیین می‌نماید.

تعیین وکیل به‌ترتیب حروف الفبا باعث می‌شود کهبه‌صورت مساوی و بدون تبعیض و اعمال سلیقه شخصی، وکیل برای موکلان معاضدتی تعیین شود. بدین ترتیب  متصدی انتخاب وکیل،پرونده‌ای خاص رابه‌وکیلی خاص نمی‌تواند ارجاع دهد، گرچه فرض این است که مسئول انتخاب وکیل حتی اگر امکان اعمال سلیقه شخصی هم می‌داشت به‌دلیل  شرایط اخلاقی وحرفه‌ای که هنگام انتخاب اومور دتوجه بوده هرگزچنین سلیقه‌ای را اعمال نمی‌کند.

این شیوه انتخاب الفبایی وکیل‌، صرفنظر از مزیت فوقدارای ایرادات اساسی است که کارآمدی آن را با تردید مواجه می‌سازد‌.

مهم‌ترین ایراد این است که در این شیوه هیچ توجهیبه‌ماهیت دعوا نمی‌شود‌‌. اینکه قرار است وکیل از چه دعوایی دفاع کند از مسائل مهم حرفه وکالت است‌. یک وکیل در شرایط عادی در قبال درخواست قبول وکالت‌، ابتدابه‌موضوع دعوا توجه می‌کند چه بسا تجربه و تخصص وکیل با موضوع پیشنهادی منطبق نباشدو در دنیای پیچیده امروزکه مسائل و دعاوی متنوعی در آن خلق می‌‌شود انتظار تجربه ومهارت وکیل در تمامی این حوزه ها انتظار بجایی نیست.

ارجاع پرونده به‌وکیل بدون توجه به‌موضوع دعوا، تخصص وتجربه وکیل (گرچه در برخی دعاوی مشکل خاصی ایجاد   نمی‌کند) ،امادربسیاریدعاویمشکل‌ساز می‌شود. اگر امکان رعایت شرط تخصص و تجربه امر مشکلی باشد رعایت حال وکلایهمکار از باب عدم ارجاع پرونده هایی که نسبت به‌آن علاقمندی ندارند یا خود را فاقدتخصص و تجربه در آن امر می‌دانند  امریمقدوراست .

اشکالات دیگری هم وجود دارد .ارجاع پرونده‌ای که وکیل علاقمندی به‌دفاع از آن ندارد یا فاقد تجربه و تخصص در آن موضوع است ، برای وکیل خوشایند نیست و از سویی حق موکل نیز در این موارد در معرض تضییع قرارمی‌گیرد.

 ارجاع پرونده‌ها به‌وکلای همکار به‌شیوه فعلی موجبمی‌شود شرایط جغرافیایی همکاران از جهت نزدیکی و دوری به‌مرجع صالح مورد توجه قرارنگیرد و به‌این ترتیب نظارت وکیل بر پرونده‌، تحت‌الشعاع دوری و نزدیکی او  به‌دادگاه قرار می‌گیرد. حتی این امر باعث می‌شود که هزینه ایاب و ذهاب بیشتریبه‌موکل تحمیل شود و چون بسیاری از همکاران از باب همراهی با موکل بی‌بضاعت این هزینه‌ها را خود پرداخت می‌کنند. این امر موجب تحمیل این هزینه‌ها به‌خود وکلا می‌شود‌.

برای تصحیح شیوه تعیین وکیل به‌گونه‌ای که امکان تعیینوکیل متناسب با دعوای مطروحه یا عدم ارجاع  پرونده درموضوعات نامانوس وکیل فراهم شود مسلماً باید قبلاً از تجربه، تخصص و علاقمندی همکاران وکیل مطلع بود‌، همچنی نباید هنگام مراجعه متقاضیان دعوای آنان را از جهت آسانی و سختی و میزان پیچیدگی دعوا طبقه‌بندی کرد‌.

همچنین متصدی تعیین وکیل نیز تغییر یافته و بجای ارجاع پرونده توسط کاربر رایانه این امر  به‌وکلای باتجربه که بتوانند وکیل متناسب بادعوا را تشخیص دهد محول کرد‌.

در حقیقیت اصلی‌ترین وظیفه اداره معاضدت کانون وکلاتعیین وکیل است ولی در اجرای این اصلی‌ترین وظیفه برنامه‌ریزی متناسب وجود ندارد .

اداره معاضدت برای اینکه بتواند شیوه ارجاع پرونده رااصلاح و تکمیل کند باید اقداماتی بنماید تا زمینه اجرای این طرح فراهم شود‌.

با این هدف اداره معاضدت درصدد است در امر ارجاعپرونده حتی‌الامکان به‌تخصص و تجربه همکاران توجه شود و به‌همین جهت بزودی ازهمکاران تقاضا خواهد کرد  این موضوع رابه‌اداره معاضدت اعلام کنندتادرسوابق آنان درج و هنگام ارجاع پرونده حتی‌الامکان مورد توجه قرار گیرد.

 شیوه جدید طبیعتاً مانند هر اقدام جدید و ابتکار تازهممکن است در عمل با مشکلاتی مواجه شود یا نقاط ضعف و قوت آن بهتر آشکار شود‌. پیش‌بینی می‌شود که ظرف سه ماه آینده بتوانیم نسبت به‌آثار مثبت این تغییر شیوه به‌نتایج دقیق‌تری برسیم‌.

برخی از همکاران از وظایف کامل خود در قبال پرونده‌های معاضدتی مطلع نیستند‌. مراجعات وکلا و موکلان به‌اداره معاضدت این موضوع را تأییدمی‌کند. از آن مهمتر عدم توجه موکلان معاضدتی نسبت به‌وظایف قانونی وکیل معاضدتی درقبال آنان است . توقعات بی‌جا و انتظارات غیر معمول و گاه غیر قانونی موکلان  براي وکلای معاضدتی مشکلاتی ایجاد می‌کند.

برای رفع این معضلات علاوه بر اصلاحات جزیی قراردادوکالت که توسط وکیل، موکل و اداره معاضدت امضا می‌شود شرح وظایف وکلای معاضدتی  تنظیم و در ظهر نسخه وکیل چاپ شد تا همکاران وکیل ، وظایف خود را بطور کامل تربدانند و در حال تنظیم متن مشابهی خطاب به‌موکلان هستیم تا انتظارات آنان نیزبه‌سوی اعتدال و قانون هدایت شود.

2-1 شيوه نظارت ، مشاوره به وکلا و اخذ حق الوکاله سهم کانون

در حال حاضر نظارت بر روند پرونده‌هاي ارجاعي به وکلا  در سطح ضعيفي است و اين وظيفه محدود به‌اعاده نسخه امضاء شده قرارداد وکالت و درمواردي مکاتبه با بعضي وکلا براي ارسال گزارش کار است در مواردی هم بطور داوطلبانه وکلا از جریان کار ارجاع گزارش به‌اداره معاضدت ارائه داده اند.

با اين روش اکثرا حتی از نتیجه پرونده هیچ اطلاعی به‌معاضدت قضایی داده نمی‌شود و مواردی که پرونده موجود در اداره معاضدت حاکی ازروند کامل پرونده تا مرحله مختومه شدن آن باشد، نادر است.        

همچنين با توجه به اين که وکلا حق مشورت خواستن از اداره را دارند در عمل از این حق خود عموماً استفاده نمی‌نمایند و مواردی که وکیل در خصوص موضوع پرونده از اداره معاضدت تقاضای مشاوره کند، بسیار نادر است.

 نکته آخر در خصوص وصول حق‌الوکاله سهم کانون است که به دلايل زيادي امکان اجراي اين وظيفه وجود ندارد از جمله  اینکه قسمت زیادیازپرونده‌های معاضدتی مربوط به‌دعاوی خانوادگی است که اگر منجر به‌موفقیت شود،حق‌الوکاله آن بسیار ناچیز است، دوم اینکه در بعضی موارد دعاوی منجر به‌سازش می‌شودو عملاً موضوع حق‌الوکاله به‌دلیل حصول سازش مورد توجه قرار نمی‌گیرد. سوم وکلاي معاضدتي در مرحله اجرای حکم اکثراً دخالتی نمی‌کنند

با وجود اين مشکلات اما حقيقت اين است که روش نظاممندي که موضوع را به شيوه اطمينان بخشي بررسي و تصميم گيري کند حاکم بر اين قسمتنيست .

2-راهنمایی ومشاوره‌

دومين وظيفه اصلي اداره معاضدت راهنمايي حقوقي است. اداره معاضدت همه روزه مراجعانی دارد که برای طرح  پرسش حقوقی وگرفتن جوابمناسب آن به‌اداره مراجعه می‌کنند . همچنین در برخی مجتمع‌های قضایی نیز به‌سئوالات حقوقیمردم پاسخ داده می‌شود. در مورد شعبه راهنمایی مستقر در اداره ، مراجعان با اخذنوبت از متصدی مربوطه در روزهای اداری با یکی از وکلای محترم که به‌عنوان مشاور بااداره معاضدت همکاری می‌کنند  ملاقات حضوری کر ه وسؤال خود راطرح وپاسخ لازم رابطور شفاهی دریافت می‌کنند. زمان متوسط هر ملاقات حدود 20 دقیقه است و بدین ترتیب هر یک از همکاران وکیل عضو شعبه راهنمایی و مشاوره در طول روز به‌سوالات 15 نفر ازمراجعان پاسخ می‌دهند.

در طول سه سال گذشته با کمک وکلای همکار در شعبه راهنمایی اداره مستقر در مرکز به‌مراجعان به‌این شعبه که حدود 1800 نفر بوده‌اندپاسخ داده شده است .

براي ارتقاء سطح کیفی و کمی این قسمت از وظايف اداره معاضدت مطالعاتی انجام شد که حاصل آن به‌طور خلاصه این است که گرچه سئوال بيشترمراجعه کنندگان به‌ اداره معاضدت در امور خانواده است، لکن در ساير مسائل حقوقي همسئوالاتي طرح مي‌شود که براي پاسخ دادن به‌آنها بايد امکان ارائه مشاوره تخصصی درموضوعات تخصصی و بین رشته‌ای حقوقی فراهم شود ، اگر ترتيبي اتخاذ شود که چنانچه کسيدر حوزه خاصی از مسائل حقوقی سوال داشته باشد بتواند از مشاوران تخصصی استفاده کند،مطلوب است.

برای استفاده از مشاوره وکلای متخصص در هر رشته لازماست ابتدا فهرستی از این گروه همکاران که مایل به‌همکاری باشند تهیه شود و آنگاهبرای روزی که امکان حضور در اداره را دارند به‌متقاضیان نوبت داده شود و در وقتمقرر متقاضی برای طرح سوال خود به‌اداره مراجعه کند.

برای رسیدن  به‌این هدف اقداماتی آغاز شد،که امید می‌رود ظرف یک ماه آینده به‌نتایج قابل اجرا هم برسد.

 2-1مشاوره حقوقی رایگان در مجتمع‌های قضایی

هنگام آغاز به‌کار این‌جانب، دفاتر قضایی معاضدت درمجتمع‌های قضایی عدالت، مدرس، مفتح، قدس، صدر، بعثت، خانواده یک، و خانواده 2، ودادسراي امور جنايي فعال بود. فعالیت دفاتر مستقر در مجتمع های قضایی شهید بهشتی ،شهید باهنر ، شهید مطهری ، شهید محلاتی  بدلایل متفاوت متوقف شده بودودرسایرمراکز قضایی فعالیتی نداشته و ندارد.

در هر یک از دفاتر فعال در مجتمع‌های قضایی ، روزانه بر حسب فضای اتاق‌ها و میزان مراجعات 2 تا 5 نفر از همکاران وکیل و جمعاً 20 تا 30نفر وکیل در طول هفته حضور داشته اند که تحت نظر یک نفر سرپرست فعالیت مي کردند. همچنین در برخی از این دفاتر گروهی از وکلا که نامشان در لیست همکاران وجود دارد،عملاً همکاری خود را با دفاتر معاضدت متوقف کرده یا منظم نیستند. ضمناً گروهی ازاین همکاران ، سابقه کار قابل توجهی که متناسب  بامأموریت ارجاعی به‌آنان باشدنداشتند.

در طول سه ماه گذشته این گروه ها همچنان به‌فعالیت خودتحت سرپرستی همکاران قبلی ادامه دادند و اين جانب در حال بررسي و شناسايي نيروهايجديدي براي اضافه کردن به‌اين قسمت و افزايش توان علمي و عملي آنان بودم.   

2-2 ضرورت تکامل و ارتقاء کیفی و کمی  مشاوره حقوقی

در طی مطالعات پیرامون "مشاورحقوقی رایگان"  به‌این نتیجه رسیدیم که علاوه بر افزايش کمّي نيروهاي مشاور لازم است در جهت ارتقاء سطح کیفی مشاوره حقوقی از طریق بکارگیری همکاران با سابقه وکالت و تحصیلات عالی‌تر هماقدام شود. همچنین راه اندازی گروه وکلای مرجع و ارتقاء سطح کمّی مشاوره از طریق راه‌اندازی دفاتر مشاوره در مجتمع‌های قضایی که در طول دوره قبل فعالیت آنها متوقف شده و همچنین راه‌اندازی دفاتر معاضدت در برخی دیگر از مراکز قضایی و توسعه خدمات مذکور به‌مراکز غیر قضایی است تلاش کنیم.

 2-2-1-ارتقا سطح کیفی و علمی مشاوره حقوقی

آمادگی همکاران برای پاسخگویی به‌سئوالات مراجعان نقشمهمی در ارشاد آنان به‌راه درست و احقاق حق دارد. بررسی نحوه عمل و ترکیب وکلایفعال در دفاتر معاضدت قضایی نشان می‌دهد که امادگی در این خصوص در حد اطمینان آورینیست. البته اصولا انتظار پاسخگویی به‌هر سئوالی که ممکن است از سوی مراجعان طرحشود وجود ندارد و بدیهی است که هیچ همکاری ادعا ندارد که به‌هر سئوالی که بطور غیرمترقبه نزد او طرح شود پاسخ کامل و دقیق بدهد اما این یک حقیقت است که هر سئوالیممکن است طرح شود پس دفاتر معاضدت باید آمادگی خود را برای پاسخگویی دقیق و کامل‌ترافزایش دهد و نظامی وجود داشته باشد که امکان کمک علمی به‌همکاران فعال در دفاترمشاوره را ایجاد کند. بنابراین «ارتقاء کیفیت» به‌عنوان یک هدف اساسی طراحی و براینیل به‌این هدف گروه وکلای مرجع، پایه‌گذاری شد. اینک در حال شناسایی و اخذ موافقتاز وکلایی می‌باشیم که از جهت سابقه وکالت و قضاوت دارای جایگاه پیشکسوتی بوده وتوان علمی آنان قابل اتکاء برای ارتقاء کیفیت پاسخ‌های همکاران به‌مراجعان باشد. پیش‌بینی این است که این گروه به‌صورت تلفنی به‌سئوالات همکاران فعال در دفاترمعاضدت پاسخ دهند تا همکاران از ارائه پاسخ دقیق‌تر و کامل‌تر به‌مراجعان مطمئنشوند.

2-2-2   ارتقا سطح کمی خدمات رایگان کانون وکلا

خدمات دفاتر مجتمع ها در عین اهمیت فراوان و پوشش وسیع  دارای ایراداتی است که رفع برخی از آنان از حیطه اختیارات اداره معاضدت خارج است.اول اینکه برخی مراجعان، متولی اصلي و باني این خدمات را  دادگستریتلقیمی‌کنندنهکانون وکلا؛ ثانیا امکانات رفاهی این دفاتر هیچ تناسبی با انتظار و شایستگی همکارانندارد، ثالثا به‌دلیل حضور همزمان مشاوران حقوقی ماده 187 که در برخی دفاتر حتی دریک فضای مشترک مشاوره می‌دهند و تفاوت ماهیتی جایگاه خدمات مشاوره وکلا و مشاوران (‌اجباری بودن کار مشاوران و داوطلبانه بودن کار وکلا –اجازهجذب مراجعان توسط مشاوران 187 و ممنوعیت این امر از سوی وکلای کانون‌)  برخی مسائل حاشیه ای ایجادمی‌شود و باعث سوء تفاهماتی می‌شود.

از سوی دیگر چون دفاتر معاضدت مجتمع‌ها به‌نوعی درارتباط با رؤسای مجتمع‌ها هم هستند، بسیاری از مسائل و مشکلات را باید در تعامل بادادگستری بر طرف کرد.

کانون وکلا اگر خدمات مشاوره رایگان خود را در سایرمراکز اجتماع مردم توسعه دهد بسياري از ایرادات فوق را می‌تواند برطرف کند و از همه مهم‌تر می‌تواند نمونه‌ای محسوس از نوع‌دوستی، خدمت‌رسانی و خیرخواهی وکلا ارائه دهد و این خودش تبلیغ عملی نهاد وکالت در قبال تبلیغات منفی بدخواهان عرصه وکالت است.

 این امر مستلزم تمهید مقدماتی از جمله اطلاع رسانی وجلب همکاری مراکز غیر قضایی و جذب وکلای بیشتر برای همکاری است. برای اطلاع رسانیبیشتر فعالیت‌هایی در طول سه ماه گذشته انجام شده است که فعلاً در قالب 2 مصاحبه مطبوعاتی (یکی با روزنامه حمایت و دوم  روزنامه همشهری، (ضمیمه حقوقی) انجام شده است.

در طول این مدت اقدام به‌شناسایی گروهی از وکلای علاقمند با توان مدیریتی مناسب و سابقه وکالتی قابل توجه و متناسب  نمودیم. همچنیناز طریق ارسال پیامک از کلیه همکاران علاقمند برای همکاری با اداره معاضدت دعوتنمودیم.  سپس باهمکاری وکلای منتخب اقدام به‌تشکیل گروه‌های مشاوره 20 نفره ازهمکاران وکیل که حتی‌الامکان دارای سابقه کار مناسب یا تحصیلات در مقاطع عالیباشند‌، شد. این گروه‌های مشاوره  اختصاص به‌مجتمع خاصی ندارندودرنظراست هرشش ماه  محل ماموریت گروه‌هاتغییرکند.

در جهت اجرایی کردن این هدف تا کنون شش جلسه با حضورنزدیک به 120 نفر از وکلای داوطلب همکاری برگزار شد که در این جلسات اهداف وبرنامه‌های جدید اداره معاضدت در ارتباط با دفاتر مشاوره تبیین گردید.

همکاران جدید ترکیبی از کسانی هستند که پس از فراخوان عمومی اداره معاضدت فرم همکاری را تکمیل کرده اند یا در حال حاضر در دفاتر معاضدت مجتمع ها مشغول به‌خدمت هستند یا از سوی سرپرست گروه‌های مشاوره  برای همکاری دعوت شده‌اند.

همچنین برای جلب همکاری بیشتر مسئولان دادگستری استان تهران ملاقاتی با رئیس کل دادگستری استان تهران که قائم مقام ایشان هم در آن حضورداشت انجام شد. در این ملاقات رئیس کل دادگستری استان برای همکاری بیشتر  بااداره معاضدت قول مساعد داد  پیرو اینجلسه ملاقات‌ها یی نيزبارؤسای برخی مجتمع‌های قضایی برگزار شد اولین هدف از این ملاقات‌ها حل مسأله دفتر معاضدت کانون در مجتمع قضایی شهید بهشتی بود که به‌دلیل ادغام اتاق‌های کانون و مشاوران 187، ارائه مشاورهحقوقی در آن مجتمع‌ها از سوی همکاران متوقف شده بود. اینک اتاق مربوط به‌کانون مستقل شده و به‌همین دلیل دفتر معاضدت به‌زودی در این مجتمع راه‌اندازی خواهدشد.

برای تمهید مقدمات حضور اداره معاضدت در میان مردم اقداماتی آغاز شده است از جمله چند نفر از همکاران وکیل برای حضور در برنامه‌های سئوال و جواب حقوقی در شبکه‌های مختلف تلویزیون و رادیو  معرفی واعزام شده‌اند.

علاوه بر این در ماه مبارک رمضان به‌پیشنهاد معاونت حقوقی کمیته امداد امام خمینی در برنامه جشن رمضان که همه شب در طول ماه مبارک رمضان با حضور صدها نفر از مردم برگزار شد، همکاران وکیل تحت عنوان وکلای نیکوکاربه‌ارائه مشورت حقوقی به‌مراجعان پرداختند.

در نمایشگاه پیوند آسمانی هم به‌تقاضای دادگستری درطول زمان برگزاری نمایشگاه با کمک چند نفر از وکلای همکار به‌سئولات حقوقی مراجعان پاسخ داده شد.

این اقدامات با هدف آغاز دوره توسعه خدمات مشاوره حقوقی رایگان اجرا شد و برنامه‌های مفصلی در این خصوص در حال طراحی و اجرا است.

سوم - ارتباط با وکلا و جایگاه اداره معاضدت در سایت کانون

اداره معاضدت بدلیل ماموریت ذاتی خود در ارتباط مستمربا وکلا است‌. همچنین مردم نیز با این اداره ارتباط وسیعی دارند‌. با این وجود روش ارتباط با اداره معاضدت هیچ تناسبی با حجم ارتباطات مذکور ندارد و شیوه‌های سنتی ارتباطات بر اداره معاضدت حاکم است. ‌مراجعه حضوری‌،  تلفنی واستفاده نادر ازفاکس و البته چند شماره تلفن از شماره‌های اداره غیر فعال شده است و برخی هم اشکالات دیگری دارد که موجب شده فقط 3 خط تلفن  فعال وجود داشته باشد.

با وجودی که همه مدیران کانون قبول دارند که اداره معاضدت پیشانی کانون در ارتباط با مردم است و باوجودی که وکلای محترم باید در ارتباط مداوم با این اداره باشند و  بهنگام ارائه آمار‌، عملکرد اداره معاضدت بعنوان سند افتخار کانون اعلام می‌شود ولی شاید تاسفآور باشد که در سایت کانون حتی اسم اداره معاضدت هم درج نشده است!

به‌محض استقرار دراداره معاضدت برای حل این نقصان اقداماتی آغاز شد. تلاش برای رفع اشکالات فنی تلفن‌ها و راه‌اندازی مجدد خطوط غیر فعال موثر بود و از آن مهمتر ضرورت ایجادارتباط الکترونیکی بود که  طی شرحی به ریاست محترم کانون منعکس وتقاضاشددرصفحه اصلی سایت، محلی برای اداره معاضدت طراحی شود تا از این طریق اداره معاضدت بتواندامکان ارتباط آسان‌تر و گسترده‌تری با وکلا و مردم را بدست آورد. بسیاری ازاقداماتی که در ادامه این مطلب به‌اطلاع همکاران می‌رسد با وجود امکان ارتباط الکترونیکی‌، زودتر ،  بهتر و آسان‌ترانجام خواهد شد‌.

ریاست محترم کانون تقاضای مذکور را به‌مدیر محترم داخلی کانون ارجاع داده است و ایشان هم گروه فنی رابرای اطلاع از جزئیات تقاضای اداره، مامور نمودند. جلسه‌ای برای این موضوع تشکیل شدو گروه فنی متعهد شده‌اند که طراحی فنی مورد نظر اداره معاضدت را انجام دهند. درانتظار راه‌اندازی این صفحه خواهیم ماند و مطمئنا بعد از آن ارتباط با همکاران بیشتر خواهد شد.

بخش دوم: حرکت‌های جدید برای اهدافی بزرگ

- تشکيلات متناسب با ماموريتهاي اداره

اداره معاضدت قضایی در کنار فعالیت‌هایی که تا کنونانجام می‌داده است  اقداماتدیگری  هم بایدانجام بدهدتا بتوان ادعاکرد اداره ‌ای پویا ، فعال و مجری تمام اهداف و وظایفش است.

وظیفه اصلی اداره معاضدت تعیین وکیل معاضدتی براینیازمندانی است که حق آنان ضایع شده است. به‌عبارتی کانون وکلا از طریق اداره معاضدت تولیت امر وکالت مردم بی‌بضاعت را بر عهده دارد. این تشکيلات با هدف حمایت از موکلان بی‌بضاعت طراحی شده است و به‌همین علت اداره معاضدت باید مصالح و منافع موکلان بی‌بضاعت را مدّ نظر داشته باشد.

اجرای تمام و کمال وظیفه اداره معاضدت زمانی است که وکیل معاضدتی مناسبی برای متقاضیان تعیین کند، اما این وظیفه زمانی کامل می‌شود کهوکیل تعیینی به‌خوبی از حقوق موکل دفاع کند. اخلاق حرفه‌ای را رعایت کند و وظیفه اوتحت‌الشعاع عامل «عدم دریافت حق الوکاله» قرار نگیرد. انتظار بجایی است که وکیل معاضدتی همانند پرونده‌هایی که بطور عادی از موکلان می‌پذیرد، با این گروه ازموکلان هم برخورد و رفتار نماید و در جهت احقاق حق موکل خود تمام تلاشش را مبذول دارد.

برای تضمین این رفتار، آیین نامه قانون وکالت پیش‌بینی کرده که وکلا باید از روند پرونده به‌اداره معاضدت گزارش بدهند و همچنین حق دارنداز اداره معاضدت تقاضای مشورت حقوقی بنمایند. این 2 امر، اولی از وظایف وکیل و دومیاز حقوق او است، اما در اداره معاضدت برای پاسخگویی به‌سئوالات وکیل و دریافت گزارش از آنها سازمان ویژه‌ای طراحی نشده است. با بررسی هزار پرونده از موجودی ده هزارپرونده‌ای اداره معاضدت معلوم شد که 90% پرونده‌ها ناقص است؛ یعنی وکیل گزارش کارخود را به‌اداره اعلام نکرده است (گرچه در اکثر این موارد وکیل به‌وظیفه خود عملکرده است، لکن اداره معاضدت از کم و کیف این امر بی‌اطلاع است).

براساس آیین نامه قانون وکالت وظیفه دیگر وکیل معاضدتی پرداخت سهم کانون از حق‌الوکاله دریافتی است. گرچه وصول حق‌الوکاله در اکثرپرونده‌های معاضدتی به‌نحوی غیر مقدور است، اما نظامی که بر اساس آن این امر محرز شود و در موردی که امکان وصول حق‌الوکاله موجود باشد و این امر مورد توجه و محاسبه و پیگیری قرار گیرد، در اداره معاضدت به چشم نمی‌خورد.

این وظایف و مأموریت‌های اداره معاضدت که بر اساس مواد 34 تا 49 آیین نامه قانون وکالت وضع شده است، نیازمند ایجاد تشکیلات متناسبی است.

1-   نمودار سازماني

برای انجام وظایف مذکور که در حقیقت اجرای تمام و کمال وظایف قانونی اداره معاضدت است  بایدتشکیلاتی متناسب تدوین و تصویب کرد که امکان انجام وظایف به‌صورت سازمان یافته در اداره معاضدت فراهم شود و این امر به‌سلائق وذوق شخصی رؤسای اداره معاضدت گره نخورد.

اين‌جانب براي اينکه وظايف اداره معاضدت بطور اصولي اصلاح و تکميل شود و بتوانيم به‌تمام ابعاد تکاليف خود توجه کنيم، اقدام به‌تهيه نمودار سازمانی براي اداره معاضدت نمودم. اين نمودار مي‌تواند براي اولين بار اموراداره را تحت نظام اداري درستي قرار دهد و اجراي درست آن موجب اطمينان از اجراي منظم و دقيق وظايف اداره مي‌باشد.

اينک توضيح مختصر نمودار سازماني جديد:

1-1 شعبه عرایض

اجرای وظیفه مذکور در مواد 34،  37، 38 و 41 آیین نامه قانون وکالت، به‌عهده شعبه عرایض می‌باشد.  وظیفه این شعبه رسیدگی به‌تقاضای معاضدت و احراز شرایط ماده 24 قانون و 42 آیین نامه وکالت،  تعیین نواقص تقاضاودستور رفع نقص آن به‌دبیرخانه، اعلام عقیده راجع به‌پیشرفت دعوی و با  اساس بودن آن،  احرازعدم شرخری وقصد فریب یاسوء استفاده متقاضی، تعیین موضوع وکالت ورسیدگی به تقاضای وکیل در خصوص تعیین، اصلاح یا تغییر آن می‌باشد.

بايد در این دفتر چند نفر از وکلا تحت عنوان مستشارفعالیت کنند و دفتر تحت مدیریت يک معاون، اداره شود. معاون، امر ارجاع تقاضاها رابه‌مستشاران شعبه انجام می دهد و نظریه مستشار را ملاحظه و اظهار نظر نهاییمی‌نماید. در صورت حدوث اختلاف نظر موضوع جهت رفع اختلاف به‌نظر رئیس اداره معاضدت می‌رسد.

حتي‌الامکان مستشاران شعبه بايد از میان وکلای علاقه‌مند با سابقه لااقل 15 سال وکالت (یا قضاوت) انتخاب شوند.

2-1 شعبه قضایی

اجرای وظیفه مقرر در مواد 34 و ذیل ماده 41 آیین نامهقانون وکالت، به‌عهده شعبه قضایی است. وظیفه این شعبه تعیین وکیل برای متقاضی‌،تعیین میزان حق‌الوکاله‌،  بررسیتقاضاهایاستعفا،عزل،تغییروسایرمعاذیرومسائل مربوط به‌وکیل انتخابی در انجام وظیفه و تعیین تکلیف آنها است.

شعبه قضایی توسط چند نفر مستشار اداره می‌شود.

مستشاران پس ازبررسی موضوع دعوا و دلایل آن نسبت به‌درجه بندی دعوا از حیث میزان سادگی و پیچیدگیموضوع، اقدام و بر اساس نوبت که ممکن است مبتنی بر دسته‌بندی وکلا و علاقه‌مندیآنان باشد و همچنین حتی‌الامکان توجه به‌صلاحیت محلی مرجع صالح و تطبیق آن با محل اشتغال یا سکونت وکلای در نوبت، اقدام به‌تعیین وکیل مناسب می‌نمایند.

مستشاران شعبه همچنین در خصوص تقاضاهای مربوط به‌تغییر یا استعفاء یا سایر معاذیر وکلای انتخابی رسیدگی و اظهار عقیده می‌نمایند.

 شعبه به‌تعدادمورد نیاز مستشار خواهد داشت که حتي‌الامکان بايد از میان وکلای با سابقه لااقل 15سال وکالت (یا قضاوت) انتخاب شوند

3-1 واحد پی‌گیری پرونده

برای اجرای وظیفه مذکور در ماده 44 آیین نامه قانون وکالت، واحد پیگیری پرونده تشکیل می‌شود.

وظیفه این واحد کسب اطلاع از وکیل انتخابی راجع به‌جریان کار پرونده ارجاعی، اخذ اسناد و مدارک مربوطه (از قبیل دادخواست، لایحه،آرای صادره)، انجام مکاتبات لازم برای پیگیری موضوع ارجاعی و پاسخ به‌مراجعات موکلان معاضدتی می‌باشد.

چنانچه در نتیجه پیگیری پرونده‌ها ایراد یا تخلفی ازسوی وکیل انتخابی احراز شود، واحد پیگیری سعی در رفع ایرادات از طریق مذاکره باوکیل و در صورت عدم حصول نتیجه یا ملاحظه تکرار، مراتب را جهت اطلاع و عنداللزوم ارجاع به‌دادسرای انتظامی  به‌رئیس اداره منعکس می‌نماید.

 هر پرونده پس از اینکه از سوی شعبه قضایی وکیل برایآن تعیین شد به‌این واحد ارسال و به‌عنوان پرونده جریانی جزء آمار موجودی واحد ثبت و پس از آنکه رأی قطعی آن از سوی وکیل انتخابی ارائه شد به‌عنوان پرونده مختومه تلقی و جهت وصول حق‌الوکاله به‌واحد محاسبات و وصول ارسال می‌شود.

پرونده‌های شعبه همگی دارای وقت نظارت می‌باشند و دروقت مقرر برای پیگیری تحت نظر مستشاران شعبه قرار می‌گیرند.

شعبه همه ماهه از پرونده‌های وارده، جریانی و مختومهآمار ارائه و به‌دفتر انفورماتیک ارسال می‌نماید

این دفتر تحت مدیریت معاون پیگیری و تعدادی وکیل باسابقه حداقل 5  سال وکالت که ازخدمات تعدادی کارآموزعلاقه‌مندبرخوردارند،اداره می‌شود.

4-1 واحد محاسبات و وصول

برای اجرای وظیفه مقرر در ماده 43 آیین نامه قانونوکالت واحد محاسبات و وصول تشکیل می‌شود.

وظیفه این واحد بررسی موضوع وصول یا عدم وصول حق‌الوکاله توسط وکلای انتخابی در پرونده‌های ارجاعی و حسب مورد وصول سهم کانون ازآنها می‌باشد.

همچنین وظیفه بررسی ادعای عدم وصول حق‌الوکاله وکلا واظهار نظر در خصوص موضوع نیز جزو وظایف این معاونت است.

پرونده‌هایی که توسط واحد پیگیری مختومه شده است به‌این شعبه ارجاع می‌شود تا نسبت به‌وصول حق‌الوکاله و تکلیف سهم کانون رسیدگی واقدام کند. این واحد همچنین در مورد اینکه حق الوکاله قانوناً قابل وصول نیست یاوکیل نتوانسته حق‌الوکاله را وصول کند و نهایتاً معافیت یا تکلیف وکیل نسبت به‌پرداخت حق الوکاله سهم کانون اظهارعقیده می‌کند.

اظهار نظرهای مستشاران به‌سرپرست واحد که معاون اداره است ارسال و نامبرده نسبت به‌گزارش واصله اظهار عقیده می‌نماید. در مواردی کهنظریه‌ها دال بر عدم وصول حق‌الوکاله باشد یا وکیل معاف از پرداخت حق‌الوکاله بدلیلعدم وصول باشد موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی به‌نظر رئیس اداره می‌رسد. پرونده‌های این شعبه همگی دارای وقت نظارت است که در این وقت تحت نظر قرار می‌گیرند. پرونده‌های این واحد زمانی که حق‌الوکاله سهم کانون به‌صندوق کانون واریز یا رئیس اداره با عدم امکان وصول حق‌الوکاله موافقت کند مختومه می‌شود.

شعبه همه ماهه آمار پرونده های وارده، جریانی و مختومهرا به‌همراه تعداد پرونده‌هایی که امر پیگیری برای وصول آن در طول ماه انجام شدهبه‌اداره انفورماتیک ارسال می‌دارد.

این واحد تحت سرپرستی معاون و با همکاری تعدادی وکیل با سابقه 5 سال اداره می‌شود.

5-1 شعبه راهنمایی

تحقق مقررات آیین نامه دفتر راهنمایی مصوب سال 1317 وهمکاری با قوه قضاییه در جهت رفع اطاله دادرسی به‌عهده شعبه راهنمایی است.

وظیفه اصلی  شعبه راهنمایی ارائه مشاوره حقوقی است.شعبه توسط معاون و تعداد مورد نیاز مستشار که باید لااقل دارای 12 سال سابقه وکالت یا قضاوت باشند، اداره می‌شود.

این شعبه وظیفه مذکور را از طریق دفاتر زیر انجاممی‌دهد.

5-1-1 دفتر مشاوره به مردم

در این دفتر به‌سئوالات حقوقی مراجعان پاسخ داده می‌شود. ابتدا نسبت به‌ارجاع تقاضاها پس از بررسی کلی سئوال و تعیین موضوع آن به‌احد از مستشاران که دارای تخصص راجع به‌سئوال باشد اقدام می‌شود

5-1-2 دفتر مشاوره از راه دور

برای تسهیل امکان استفاده از خدمات اداره معاضدت وبهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز این دفتر تشکیل می‌شود. وظیفه این دفتر پاسخ به‌سئوالات تلفنی و اینترنتی و پستی و بطور کلی سئوالات غیر حضوری متقاضیان است.

 این اداره دارای یک وکیل سرپرست که آشنا به‌امورکامپیوتر باشد و تعدادی وکیل علاقه‌مند تشکیل می‌شود. سئوالات واصله پس از بررسی توسط سرپرست برای تهیه پاسخ در اختیار وکیل مناسبی قرار داده می‌شود و پاسخ واصله به‌سئوال کننده منعکس می‌شود.

انجام امور اداری این دفتر می‌تواند توسط وکلا یاکارآموزان انجام شود، ولی پاسخ به‌سئوالات باید حتماً توسط وکیل مناسب به‌ا‌نتخاب سرپرست دفتر  تهیه شود.

5-1-3 دفتر مشاوره به وکلا

در اجرای ماده 45 آیین نامه این دفتر تشکیل می‌شود واز جهت تناسب وظیفه با شعبه راهنمایی تحت نظر شعبه راهنمایی انجام وظیفه می‌نماید.

وظیفه این دفترمشورت دادن به‌وکلای انتخابی است.

مستشاران دفتر مشاوره به‌وکلا از میان وکلای با سابقه و علاقه‌مند که لااقل دارای 15 سال سابقه وکالت یا قضاوت باشند، انتخاب می‌شوند.

این دفتر تحت مدیریت 1 نفر وکیل سرپرست اداره می‌شود.

6-1  واحد مراکز مشاوره

ارائه مشاوره به‌متقاضیان و مراجعان در دفاتر خارج ازمحل مرکزی اداره (اعم از مراجع قضایی و غیر قضایی)، در مراکز مشاوره انجام مي‌شود.  اين واحد با هدف ارتقاع سطح کمّي خدمات کانون  علاوه برمراکزقضایی ، درمراکزعمومی ، خیریه، مساجد و . . . نيز  دفاترمشاوره راه‌اندازي مي‌کند.

این واحد با استفاده از خدمات همکاران علاقمند  وکیل بررسی‌های لازم در خصوص امکان راه‌اندازی یا گسترش دفاتر مشاوره را انجام و نظرنهایی خود را گزارش می‌کند.

7-1 واحد نظارت و ارزیابی

واحد نظارت و ارزیابی براي بررسي منظم تمامی شعبه‌ها ،واحدها ، دفاتر و مراکز مشاوره اداره معاضدت در مرکز و مراجع قضایی و سایر مراکزعمومی تحت نظر اداره معاضدت و ارزیابی خدمات آنان تشکيل مي‌شود.

این واحد تحت نظر یک معاون و تعدادی ناظر که همگی ازوکلای با سابقه لااقل 5 سال می‌باشد، اداره می‌شود.

بازرسی ها باید به‌دو شیوه منظم و فوق‌العاده باشد ونتیجه هر بازرسی باید طی گزارش کتبی به‌معاونت ارسال شود.

هر گزارش بازرسی باید حاوی اظهار نظر در خصوص ایرادات،نقاط قوت و ضعف و راه‌های رفع ایرادات و تقویت امور اداره معاضدت باشد.

معاون در خصوص هر گزارش واصله و راه‌های مناسب برایاجرای نظر بازرس اظهار عقیده و جهت تصمیم نهایی به‌نظر رئیس اداره می‌رساند.

8-1 واحد استان ها

کانون وکلاي مرکز علاوه بر حوزه جغرافيايي استانتهران، مسئول اداره امور مربوط به‌کانون وکلا در 4 استان ديگر هم مي‌باشد، اما دراين استان‌ها و حتي شهرستان‌هاي استان تهران فعاليت اداره معاضدت بطور سازمان يافته و مرتبط با مرکز وجود ندارد. اندکي از شهر ها در بعضي استانها البته فعال هستند امااين فعاليتها پيوند سازماني با مرکز ندارد و جزاير دور از سرزمين اصلي انگاشته ميشوند.

اين واحد براي راه اندازی دفاتر معاضدت و راهنمایی درشهرستان‌ها و استان های تابعه کانون مرکز و اجرای تمامی برنامه‌های اداره مرکزی درمراکز استانی با استفاده از سایر بخش‌های اداره مرکزی تشکيل مي‌شود.

این واحد برای هر استان یک سرپرست تعیین می‌کند تاسرپرست منتخب برنامه مناسب برای راه‌اندازی و فعال کردن دفتر معاضدت استان را تهیه و جهت تصویب ارائه دهد.

پس از تصویب برنامه، اجرای آن به‌عهده سرپرست استان است که با همکاری کلیه بخش‌های اداره معاضدت مرکز انجام خواهد شد.

تمامی شعب و واحدهای دایر در مرکز تحت نام «دفتر» دراستان‌ها نیز تشکیل و دارای همان وظایف می‌باشند.

9-1 شعبه دبیرخانه

برای اجرای مقررات مذکور در مواد 34،  36، 37، 39،  42،  43 و 49 آیین‌نامه قانون وکالت، شعبه دبیرخانه تشکیل می‌شود. وظیفه این شعبهثبت تقاضاها و ارسال به‌شعبه عرایض، تنظیم فرم قرارداد وکالت و توزیع و ارسال آن،دریافت قرارداد حق‌الوکاله امضاء شده از وکیل معاضدتی، دریافت رسید وکالتنامه ازوکیل منتخب، تنظیم و ارسال اخطاریه‌ها و اعلامیه‌ها و صدور ابلاغ وکلا است.

دبیرخانه دارای چند نفر کارمند یا کارآموز یا وکیلعلاقمند می‌باشد که تحت ریاست سرپرست دبیرخانه فعالیت می‌کنند. این شعبه دارای دفترآمار و انفورماتیک است که وظیفه آن تهیه آمار و اطلاعات مربوط به‌فعالیت‌های اداره،  تهیه اسامی وکلا و سایر مشخصات آنها، (تخصص، تجربه، علاقه‌مندی، نشانی دفتر ومنزل) و به‌روزرسانی اطلاعات مذکور است.

این دفتر متشکل از یک مسئول و چند نفر کارمند یا وکیلعلاقمند به‌امور آمار و اطلاعات می باشد.

دوم- پیاده کردن تشکیلات تازه

با وجودی که اجرای تمام اهداف مذکور در تشکیلات جدیدامری سخت و  صعب‌الوصولاستاماتا جایی که امکان اجرای این نظام فراهم شود باید دراین راه تلاش کرد.

1-   شعب پيگيري و  محاسبات

در سه ماه گذشته  بخش‌هایفوری‌تر اینتشکیلاتبه‌مرحله اجرا در آمده و شعبه پیگیری و شعبه محاسبات راه‌اندازی شده است. 

در شعبه پیگیری تمام پرونده هایی که از تاریخ 26/4/1391 به‌وکیل معاضدتی ارجاع می شود، به‌عنوان موجودی شعبه پیگیری پرونده‌ها،به‌این شعبه ارجاع و وقت نظارت مناسب برای آن تعیین می‌شود و در اولین پیگیری که 2هفته بعد از ارجاع پرونده می‌باشد، از وکیل تقاضای ارسال قرارداد وکالت امضاء شدهمی‌شود. آنگاه در وقت نظارت بعدی که سه ماه بعد است، از روند پرونده از جمله طرحدادخواست یا هر اقدام دیگر وکیل از وی پرسش می‌شود. نظارت بر پرونده تا مرحله صدوراجرائیه و اجرای حکم ادامه می‌یابد.

همچنین نسبت به پرونده‌های مربوط به‌سال های قبل نیزشعبه پیگیری در حال اقدام است. در این بخش از فعالیت قرار است تمام ده هزار پروندهموجود در اداره معاضدت (مربوط به‌سال 1385 تا حال) مورد بررسی قرار گیرد.

2-   ساير بخش ها

در کنار آغاز فعاليت 2 شعبه پيگيري و  محاسبات سايرشعب و واحدها نيز بتدريج تشکيل شد. شعبه قضايي از شعبه عرايض تفکيک شد و  ازدوهفته پيش فعاليت خود را شروع کرده است.

اقداماتي براي اجراي طرح توسعه مراکز مشاوره اغاز شدهو  درحال تهيه فهرست وکلاي مناسب براي راه اندازي دفترمشاوره به وکلا و وکلاي مرجع مي باشيم.

راه اندازي مشاوره از راه دور منوط به اختصاص فضاي مجازي در سايت کانون است که قول مساعد مسئولان کانون را اخذ کرده ايم و  براي راه اندازي و فعال کردن دفاتر معاضدت در شهرسانها نيز مقدماتي را فراهم کرده ايم.

3-   پرونده‌ مختومه در اداره معاضدت

در بايگاني اداره معاضدت نزديک به‌ده‌هزار پرونده ازسال 1385 تا حال موجود است، لکن تکليف قطعي آنها مشخص نيست. در حقيقت سازمان حاکمبر اداره معاضدت به‌نحوي بوده که براي اين پرونده‌ها  پي‌گيري وبررسي جداگانه ونظام يافته اي انجام نمي‌شده است، در حالي که به‌نظر می‌رسد پرونده‌های اداره معاضدت زمانی باید به‌بایگانی راکد منتقل شود که يکي از شقوق زير انجام شده باشد.

1- اخذ گزارش از وکیل (حاوی دادخواست، رأی بدوی وتجدید نظر و در صورتی که موکل محکوم‌له باشد کپی اجراییه) و اخذ حق‌الوکاله سهم کانون و در صورتی که وصول حق‌الوکاله غیر مقدور باشد، احراز این امر از سوی اداره معاضدت.

2- در مورد پرونده‌هایی که موکل محکوم علیه واقع شود،ارائه گزارش حاوی آراء بدوی و تجدید نظر .

در معنی فوق تنها تعداد بسیار  اندکی ازپرونده‌های اداره معاضدت حقیقتاً مختومه می‌باشد و برای مختومه کردن بقیه پرونده‌ها کار بسیارسخت و عظیمی در پیش است. با هدف رفع نقص از اين پرونده ها از طريق ارسال پيامک وانعکاس در سايت کانون تمام همکاران وکيل به ارائه گزارش پرونده هاي ارجاعي دعوت شدند و پيرو اين دعوت اقدامات ديگري هم به اجرا درخواهد آمد.

سخن پایانی

اداره معاضدت قضایی مکانی برای ارائه خدمات انسان دوستانه وکلا است‌. سبقت گرفتن در امور نیک از فضائل اخلاقی است و بسیاری از بزرگاندین، اخلاق‌، علم‌، هنر‌، سیاست و ... توصیه به‌چنین خدماتی نموده و آن را وظیفه اجتماعی دانسته‌اند.

در مواردی که اداره معاضدت وکیلی  به‌متقاضی معرفی می‌کند نحوه عمل وکیل تاثیر شگرفی در نگاه متقاضی به‌نهاد وکالت دارد و در حقیقت وکیل معاضدتی اعتبار و حیثیت وکلای دیگر را هم تحت تاثیر نحوه عمل خود قرارمی‌دهد.

همچنین هنگام ارائه مشاوره رایگان به‌مردم توسط همکاران‌،  انگیزه‌های نوع‌دوستانه وکلاآشکارمی‌شودومردم بخوبی درک می‌کنند که خدماتی که در شرایط عادی باید به‌قیمتی گزاف از ان برخوردار شوند رایگان و با روی گشاده همراه با  دلسوزی به‌انان ارائه می‌شود. این فعالیت‌ها تبلیغ عملی نهاد وکالت و حق‌طلبی و قانونگرایی وکلاست که پاسخ عملی به‌تحرکات نابخردانه گروهی  فرصت‌طلب درتضعیف نهاد وکالت است.

 مسلما انجام دقیق و کامل وظایف معاضدتی وکلا موجب بهبود نگاه جامعه و به‌تبع ان مسئولان حکومت به‌کانون وکلا است که جز با همکاری و همیاری وکلای عزیز دست یافتنی نیست.

امید است که بامساعدت شما همکاران عزیز در انجام وظایف قانونی اداره معاضدت و نهایتاً ارتقای جایگاه کانون نزد جامعه بیش از پیش موفق باشیم.

با اداي احترام به تمامي وکلاي ايثارگري که براي ارائه خدمات رايگان به مردم وقت ، انرژي و حتي توان مالي خود را در طبق اخلاص گرفته اند .

                                                       محمدرضا کاميار

                                                      رئيس اداره معاضدت قضايي

                                                      کانون وکلاي دادگستري مرکز

 

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است