مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  سه شنبه 28 بهمن 1393(12:12:12 PM)

وکيل معاضدتي ،از ابطال تمبر مالياتي معاف است

بر اساس نظريه اي که در تاريخ ١٣٩٣/٩/٣ از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه صادر شد، وکلاي معاضدتي از الصاق و ابطال تمبر مالياتي بر روي وکالتنامه معاضدتي معاف مي باشند ...

براساس نظريه جديد اداره حقوقي قوه قضاييه

وکيل معاضدتي ،از ابطال تمبر مالياتي  معاف است .

بر اساس نظريه اي که در تاريخ ١٣٩٣/٩/٣ از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه صادر شد، وکلاي معاضدتي از الصاق و ابطال تمبر مالياتي بر روي وکالتنامه معاضدتي معاف مي باشند .

اداره معاضدت قضايي کانون وکلا فروردين امسال و به دنبال مشکلاتي که برخي از شعب دادگاه ها براي وکلاي معاضدتي در مورد پرداخت ماليات حق الوکاله ايجاد کرده بود از اداره حقوقي قوه قضاييه تقاضاي اظهار نظر جديد و عدول از نظريه شماره ٧١٤/٩٢/٧ مورخ ١٩/٤/٩٢ نمود.

در پاسخ به اين استعلام ،اداره حقوقي قوه قضاييه بر اساس نظريه جديدي تحت شماره ٢٠٨/٩٣/٧ مورخ ٣/٩/١٣٩٣ از نظريه سابق خود عدول نموده و پرداخت ماليات و الصاق و ابطال تمبر مالياتي بر روي وکالتنامه هاي معاضدتي را ناموجه دانسته است .

اينک متن استعلام و پاسخ اداره حقوقي قوه قضاييه به نظر همکاران مي رسد :


 
 


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است