مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 13 آذر 1395(12:12:12 PM)

دستور چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 14/09/1395 ساعت 9 صبح

1- پیش نویس آئین نامه شورای دبیران

2- استعفای آقای رامین یعسوبی همکار اداری

3- پرونده های متقاضیان

4- پرونده های صدور

5- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است