مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 20 آذر 1395(12:12:12 PM)

دستور چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 21/09/1395 ساعت 9:00 صبح

دستور چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 21/09/1395 ساعت 9:00 صبح

1- اتخاذ تصمیم درخصوص هزینه های تمدید پروانه وکالت

2- پرونده های متقاضیان

3- پرونده های صدور

4- پرونده های انتقال


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است