مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 22 آذر 1395(12:12:12 PM)

دستورچهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 23/09/1395 ساعت 9 صبح

دستورچهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 23/09/1395 ساعت 9 صبح

1-پرونده های صدور

2-پرونده های انتقال

توجه:

1-جلسه هیأت رئیسه ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

2-حضور جناب آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران و همراهان در ساعت 11

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است