مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 4 دی 1395(12:12:12 PM)

دستورچهل و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 05/10/1395 ساعت 9 صبح

1-انتخاب رابط کمیسیونها و شرح وظایف

2-پرونده های متقاضیان

3-پرونده های صدور

4-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است