مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 11 دی 1395(12:12:12 PM)

دستورپنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 12/10/1395 ساعت 9 صبح

دستورپنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  یک شنبه مورخ 12/10/1395 ساعت 9 صبح

1- همایش کمیسیون جوانان

2- پرونده های متقاضیان

3- پرونده های صدور

4- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است