مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 2 اسفند 1395(12:12:12 PM)

دستورشصت و سومین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 03/12/1395 ساعت 9 صبح

دستورشصت و سومین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 03/12/1395 ساعت 9 صبح

1-  تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات و کانون وکلا

2-  تصویب نهایی تعرفه حق الوکاله

3-  آیین نامه شورای دبیران

4-  پرونده های صدور

5-  پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است