مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 9 اسفند 1395(12:12:12 PM)

دستورشصت و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 10/12/1395 ساعت 9 صبح

دستورشصت و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 10/12/1395 ساعت 9 صبح

1-تجلیل از پیشکسوتان

2-تصویب نهایی تعرفه حق الوکاله

3-پرونده های متقاضیان

4-پرونده های صدور

5-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است