مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 14 اسفند 1395(12:12:12 PM)

دستورشصت و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 15/12/1395 ساعت 9 صبح

دستورشصت و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  یکشنبه مورخ 15/12/1395 ساعت 9 صبح

1-تقسیم پذیرفته شدگان آزمون ورودی

2-پرونده های متقاضیان

3-پرونده های صدور

4-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است