مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 14 فروردین 1396(12:12:12 PM)

دستورشصت و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 15/01/1396 ساعت 9 صبح

دستورشصت و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 15/01/1396 ساعت 9 صبح

1- همایش اسکودا

2- دیدار نوروزی

3- پرونده های متقاضیان

4- پرونده های صدور

5- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است