مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 23 اردیبهشت 1396(12:12:12 PM)

دستور هفتاد و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 24/02/1396 ساعت 9 صبح

دستور هفتاد و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29
روز یک شنبه مورخ 24/02/1396 ساعت 9 صبح

1- پرونده های متقاضیان
2- پرونده های صدور
3- پرونده های انتقال
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است