مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 8 خرداد 1396(12:12:12 PM)

دستورهشتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 09/03/1396 ساعت 9 صبح

دستورهشتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 09/03/1396 ساعت 9 صبح

1-انتخاب اعضاء کمیسیون بانوان

2-استفاده دادیاران و اعضاء دادگاه انتظامی از لباس وکالت در زمان رسیدگی

3-پرونده های متقاضیان

4-پرونده های صدور

5-پرونده های انتقال


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است