مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 29 خرداد 1396(12:12:12 PM)

دستورهشتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 30/03/1396 ساعت 9 صبح

دستورهشتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 30/03/1396 ساعت 9 صبح


1- شرکت مجدد کارآموزان کانون مرکز در آزمون کانون وکلا

2-آئین نامه ارتقا علمی و عملی وکلای دادگستری کانون مرکز

3-پرونده های صدور

4- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است