مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 12 تیر 1396(12:12:12 PM)

دستور هشتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 13/04/1396 ساعت 9 صبح

دستور هشتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 13/04/1396 ساعت 9 صبح

1-افزایش هزینه ثبت شکوائیه

2-پرونده های متقاضیان

3-پرونده های صدور

4-پرونده های انتقال


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است