مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 31 تیر 1396(12:12:12 PM)

دستور جلسه هشتاد و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

به تاریخ یکشنبه 1 مرداد ماه 1396

دستور جلسه هشتاد و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

به تاریخ یکشنبه 1 مرداد ماه 1396

1-موضوع همایش اتحادیه سراسری

2-پیشنهاد حذف محدودیت سقف مالی اختیارات کارآموزان

3-پرونده های متقاضیان

4-پرونده های صدور

5-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است