مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 2 مرداد 1396(12:12:12 PM)

دستور نودمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 03/05/1396 ساعت 9 صبح

دستور نودمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 03/05/1396 ساعت 9 صبح

1-بحث در خصوص رتبه های برتر اختبار

2-پرونده های صدور

3-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است