مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 24 مهر 1396(12:12:12 PM)

دستور صدوچهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 25/07/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدوچهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 25/07/1396 ساعت 9 صبح

1- نامه اسکودا درخصوص المپیاد ورزش کانونها

2- پرونده های صدور

3- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است