مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 1 آبان 1396(12:12:12 PM)

دستور صدوپنجمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 02/08/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدوپنجمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 02/08/1396 ساعت 9 صبح

1- کنگره آسیب شناسی خانواده

2- پرونده های صدور

3- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است