مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 11 آذر 1396(12:12:12 PM)

دستور صدودوازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 12/09/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدودوازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  یک شنبه مورخ 12/09/1396 ساعت 9 صبح

1-نامه کمیسیون طرح و برنامه

2-پرونده های صدور

3-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است