مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 20 آذر 1396(12:12:12 PM)

دستور یکصد و چهاردهمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز سه شنبه 21 آذر ماه 1396 ساعت 9 صبح

دستور یکصد و چهاردهمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز سه شنبه 21 آذر ماه 1396 ساعت 9 صبح

1-آئین نامه کمیسیون بانوان

2-پرونده های صدور

3-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است