مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 16 دی 1396(12:12:12 PM)

دستور صد و نوزدهمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 96/10/17 ساعت 9 صبح

دستور صد و نوزدهمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 96/10/17 ساعت 9 صبح

1-پرونده های متقاضیان

2-پرونده های صدور

3-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است