مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 25 دی 1396(12:12:12 PM)

دستور صدو بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 26/10/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدو بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 26/10/1396 ساعت 9 صبح

1-درخواست کمیسیون ورزش

2-پرونده های صدور

3-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است