مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 7 بهمن 1396(12:12:12 PM)

دستور صدو بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 08/11/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدو بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  یک شنبه مورخ 08/11/1396 ساعت 9 صبح

1- نامه رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها

2- پرونده های صدور

3- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است