مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 28 بهمن 1396(12:12:12 PM)

دستور صد و بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 29/11/1396 ساعت 9 صبح

دستور صد و بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 29/11/1396 ساعت 9 صبح

1- بررسی آیین نامه کمیسیون بانوان

2- پرونده های صدور

3- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است