مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 5 اسفند 1396(12:12:12 PM)

دستور صدو بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 06/12/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدو بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 06/12/1396 ساعت 9 صبح

1- کمیسیون بانوان

2- پرونده های صدور

3- پرونده های انتقال


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است