مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 1 اردیبهشت 1397(12:12:12 PM)

دستـور اولیـن جلسـه هیـات مدیــره دوره 30

روز یکشنبه مورخ 1397/2/2 ساعت 11 صبح

دستـور اولیـن جلسـه هیـات مدیــره دوره 30

روز یکشنبه مورخ  1397/2/2 ساعت 11 صبح

-انـتخـابــات هیـات رئـیســه

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است