مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 3 اردیبهشت 1397(12:12:12 PM)

دستور دومین جلسه هیات مدیره دوره 30

روز سه شنبه مورخ 4/02/1397 ساعت 9 صبح

دستور دومین  جلسه هیات مدیره دوره 30

روز سه شنبه مورخ 4/02/1397 ساعت 9 صبح

1- ادامه فعالیت ارگانها و کمیسیونهای کانون

2- تعیین و انتخاب اعضاء جهت پیگیری در کمیسیونهای فرعی مجلس (مصوبه 2/2/97)

3- همایش اسکودا

4-تعیین اعضای کمیته صدور

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است