مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 15 اردیبهشت 1397(12:12:12 PM)

دستور چهارمین جلسه هیات مدیره دوره 30

روز یـکشـنبه مـورخ 97/02/16

دستـور "چـهارمیـن جلسـه هیـأت مدیـره" دوره 30

روز یـکشـنبه مـورخ 97/02/16

1-    انتخاب نمایندگان کانون مرکز در مجمع عمومی صندوق حمایت .

2-    انتخاب رئیس اداره معاضدت.

3-    انتخاب رابط شورای تشکل ها.

4-    تعیین اعضای کمیته های تشخیص نحوه انتخاب اعضای کمیسیونهای کانون ( ماده 3 آئین نامه نحوه انتخاب اعضای کمیسیونها ).

5-    همایش اسکودا و گزارش نمایندگان محترم در شورای اجرایی.

6-    استماع گزارش کمیته پیگیری طرح پذیرش و آموزش وکالت .

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است