مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 22 اردیبهشت 1397(12:12:12 PM)

دستـور پنجمین جلسـه هیـأت مدیـره دوره 30

روز یـکشـنبه مـورخ 23/2/1397

دستـور "پنجمین جلسـه هیـأت مدیـره" دوره 30

روز یـکشـنبه مـورخ 23/2/1397

1-گزارشی از اجلاس اتحادیه در شهرکرد

2-گزارش اختبار کارآموزان وکالت

3-منشور اخلاق حرفه ای

4-شفافیت در امور مالی کانون مرکز و مرکز علمی- کاربردی

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است