مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 5 خرداد 1397(12:12:12 PM)

دستور هشتمین جلسه هیات مدیره دوره 30

روز یکشنبه مورخ 97/3/6 ساعت 9:00 صبح

دستور هشتمین جلسه هیات مدیره دوره 30

روز یکشنبه مورخ 97/3/6 ساعت 9:00 صبح

1- انتخاب اعضای کمیسیون کارآموزی

2- بخشنامه اخیر معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه

3- قتل همکار محترم وکیل و بررسی راهکارهای پیشگیری

4- پرونده های صدور و انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است