مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 7 خرداد 1397(12:12:12 PM)

دستور نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 30

روز سه شنبه مورخ 97/3/8 ساعت 9 صبح

دستور نهمین  جلسه هیأت مدیره دوره 30

روز سه شنبه مورخ 97/3/8 ساعت 9 صبح

1- انتخاب اعضای کمیسیون حقوقی

2- پرونده های متقاضیان

3- پرونده های صدور

4- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است