مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 23 تیر 1397(12:12:12 PM)

دستـور «هفدهمین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره 30

روز یک شنبه مـورخ 1397/04/24 ساعت 9 صبح

دستـور  «هفدهمین جلسـه هیـأت مدیـره»  دوره 30

روز یک شنبه مـورخ 1397/04/24 ساعت 9 صبح


1-         انتخاب اعضای کمیسیون تدوین قوانین

2-         انتخاب اعضای کمیسیون تحقیق و بررسی

3-         حضور میهمانان (معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و ریاست محترم اسکودا )

4-         پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است