مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 25 تیر 1397(12:12:12 PM)

دستـور " هجدهمین جلسـه هیـأت مدیـره " دوره 30

روز سه شنبه مـورخ 97/4/26 ساعت 9 صبح

دستـور " هجدهمین جلسـه هیـأت مدیـره " دوره 30

 روز سه شنبه مـورخ 97/4/26 ساعت 9 صبح


1-پیش نویس مواد اصلاحی مقررات مربوط به وکالت باحضورنمایندگان محترم کانون مرکز (آقایان ثابت قدم و دکتر جلیل مالکی)

2-پیش نویس آئین نامه کمیسیون نظارت و بازرسی

3-انتخاب اعضای کمیسیون وام

4-پرونده های صدور

5-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است