مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 30 تیر 1397(12:12:12 PM)

دستـور « نوزدهمین جلسـه هیـأت مدیـره » دوره 30

روز یکشنبه مـورخ 1397/4/31 ساعت 9 صبح

دستـور  « نوزدهمین جلسـه هیـأت مدیـره »  دوره 30

 روز یکشنبه مـورخ 1397/4/31 ساعت 9 صبح


1-     پیش نویس مواد اصلاحی مقررات مربوط به وکالت

2-     تعیین اعضای کمیسیون نظارت و بازرسی

3-     تعیین اعضای کمیسیون وام

4-     پرونده های صدور

5-     پرونده های انتقال

 

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است