مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 1 مرداد 1397(12:12:12 PM)

دستور « بیستمین جلسه هیأت مدیره » دوره 30

روز سه شنبه مورخ 1397/05/02 ساعت 9

دستور « بیستمین جلسه هیأت مدیره » دوره 30

روز سه شنبه  مورخ 1397/05/02  ساعت 9

1- انتخاب اعضای کمیسیون انتشارات

2- انتخاب اعضای کمیسیون حمایت

3- انتخاب اعضای کمیسیون طرح و برنامه

4- انتخاب اعضای کمیسیون فرهنگ و هنر

5- پرونده های صدور

6- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است