مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 6 مرداد 1397(12:12:12 PM)

دستور بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 30

روز یک شنبه مورخ 1397/05/07 ساعت 9 صبح

دستور بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 30

روز یک شنبه مورخ 1397/05/07 ساعت 9 صبح

1-     


        1-  ادامه بررسی و تحلیل طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت

        2-  انتخاب اعضای کمیسیون وکالت های اتفاقی

 3- انتخاب اعضای کمیسیون  ترفیعات

 4- انتخاب اعضای کمیسیون وکالت های تسخیری

 5- انتخاب اعضای کمیسیون جوانان


 
  

    
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است