مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 8 مرداد 1397(12:12:12 PM)

دستـور «بیـست و دومیـن جلسـه هیـأت مدیـره» دوره 30

روز سه شـنبه مـورخ 9/5/1397 سـاعـت 9 صـبح

دستـور «بیـست و دومیـن جلسـه هیـأت مدیـره»  دوره 30

روز سه شـنبه مـورخ 9/5/1397 سـاعـت 9 صـبح

1- بررسی اساسنامه مرکز علمی کـاربردی کانون و انتخـاب رئیس مرکـز

2- پـرونـده هـای صـدور

3- پـرونـده هـای انتقـال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است