مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 15 مرداد 1397(12:12:12 PM)

دستور « بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره » دوره 30

روز سه شنبه مورخ 1397/05/16 ساعت 9 صبح

دستور « بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره » دوره 30

روز سه شنبه مورخ 1397/05/16 ساعت 9 صبح

1-     انتخاب رابطین هیات مدیره با کمیسیون ها

2-     مناسبتهای پیشنهادی کمیسیون روابط عمومی

3-     پرونده متقاضیان

4-     پرونده های صدور

5-     پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است