مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  جهارشنبه 15 اردیبهشت 1395(12:12:12 PM)

صورت خلاصه مصوبات و مذاکرات جلسات 1 ، 2 ، 3 و 4 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

به تاریخ های 95/1/31 ، 95/2/7 ، 95/2/12 و 95/2/14

اهم مصوبات اولین جلسه هیئت مدیره به تاریخ 31/01/95

-         آقای دکتر امیر حسین آبادی به عنوان رئیس کانون انتخاب شد.

-         آقایان دکتر علیرضا آذربایجانی و اسماعیل مصباح اسکوئی به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

-         آقایان غفاری فردوییو دکتر علیزاده طباطبایی به عنوان بازرسین کانون انتخاب شدند.

-         سرکار خانم دکتر بهشید ارفع نیا و آقای دکتر جعفر کوشا به عنوان منشیان هیئت مدیره انتخاب شدند.

-         جلسات هیئت مدیره به روال سابق یکشنبه و سه شنبه هر هفته  تشکیل خواهد شد.

-         آقایان دکتر مالکی و دکتر آقایی به عنوان نمایندگان کانون در شورای اجرایی اتحادیه انتخاب شدند.

-         آقایان حسین طالع و دکتر محمدرضا کامیار به عنوان نمایندگان کانون در مجمع عمومی صندوق حمایت انتخاب شدند.

-         آقایان سید محمد جندقی کرمانی پور و دکتر حسین محمدنبی به عنوان نمایندگان کانون در کمیسیون مشترک با قوه قضائیه انتخاب شدند.

-         آقایان دکتر جعفر کوشا و دکتر منصور پور نوری به عنوان رابط کانون با دادگستری استان تهران انتخاب شدند.

اهم مصوبات دومین جلسه هیئت مدیره به تاریخ 07/02/95

-         آقای محمدباقر میرسراجی به عنوان دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شد.

-         آقای علی کاکاافشار به عنوان رئیس اداره معاضدت انتخاب شد.

-         ضرورت تعیین سخنگو مصوب شد.

سومین جلسه هیئت مدیره به تاریخ 12/02/95

-         مراسم تودیع و معارفه دادستان انتظامی کانون و ریاست اداره معاضدت با حضور اعضا محترم هیئت مدیره انجام شد.

اهم مصوبات چهارمین جلسه هیئت مدیره به تاریخ 14/02/95

-         موضوع شرکت در اجلاس بین المللی IBA مطرح و مقرر گردید که رئیس کانون با هزینه کانون در اجلاس مزبور شرکت نماید و برای نواب رئیس فقط پرداخت هزینه ثبت نام از بودجه کانون تصویب گردید.

-         آقای غفاری فردویی به عنوان رابط هیئت مدیره با شورای تشکل ها انتخاب شد.

-         تعیین نماینده کانون مرکز برای کمیسیون های اتحادیه مطرح شد و از بین افراد معرفی شده خانم فرزانه ابوالقاسمی برای کمیسیون انتشارات، آقای دکتر رضا معتمدی کمیسیون روابط عمومی و بین الملل، آقای دکتر محمود کاشانی کمیسیون امور حقوقی و تدوین قوانین و مقررات، آقای سنجر فخری کمیسیون رفاه و تأمین اجتماعی و آقای رامین وفاتبار برای کمیسیون انفورماتیک انتخاب شدند.

-         شرکت مجدد کارآموزان وکالت در آزمون ورودی مطرح و تصویب شد که کارآموزان کانون مرکز و کارآموزان فعلی یزد اجازه شرکت مجدد در آزمون ورودی وکالت سال 1395 را خواهند داشت.

-         آقای دکتر کامران آقایی به عنوان نماینده هیئت مدیره جهت راهنمایی متقاضیان شرکت در همایش سالیانه IBA که در واشنگتن در اواخر شهریور ماه برگزار می شود انتخاب شدند.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است