مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 1 آذر 1395(12:12:12 PM)

مشروح مذاکرات و مصوبات بیستمین جلسه هیات مدیره دوره بیست و نهم

به تاریخ 28/04/95

صورت خلاصه مذاکرات جلسه بیستم هیأت مدیره کانون وکلای مرکز به تاریخ 28/04/95

بیستمین جلسه هیأت مدیره دوره 29، ساعت 9/25 صبح روز دوشنبه 28/04/95با حضور آقایان دکتر حسین آبادی- مصباح- دکتر آذربایجانی- دکتر محمدنبی- غفاری فردویی-طالع- سردارزاده و کمیلی تشکیل شد. آیاتی از قرآن تلاوت وصورتجلسه مورخ 27/04/95 قرائت و تصویب شد.

پیش از دستور: در مورد موضوع مالیات

آقای غفاری: با مسئله مالیات 91 و 92 درگیر هستیم و مطلع شدم برای سال 94 هنوز اظهارنامه تسلیم نشده است که تا پایان تیرماه فرصت داریم که سه روز باقی مانده است. نکته مهم نیز اینکه حتماً باید اظهارنامه الکترونیکی باید ارسال شود نه لیستی و متأسفانه نه کد اقتصادی داریم نه کد رهگیری نه نام عبور و اظهارنامه ای نیز تنظیم نشده است.اگر این کارها انجام نشود اگر هم  کلاً از مالیات معاف باشیم مشمول نخواهیم بود و جریمه هم تعیین خواهد شد.

دکتر حسین آبادی: برای اخذ کد رهگیری و اقتصادی اقدام شده و به احتمال زیاد امروز دریافت و اظهارنامه الکترونیکی ارسال خواهد شد و از یکی از وکلای آگاه در این مورد کمک خواسته شده تا اقدام نماید.

در مورد بیمه:

سردارزاده: دیروز آخر وقت مدارک بیمه تکمیلی و شرکت های بیمه در اختیارم قرار گرفت. با بررسی شرایط بیمه آسیا به نظرم مناسب تر است و پیشنهاد بیمه مذکور به این شرح است (پیشنهاد قرائت شد) نکته مهم بدون سقف بودن موارد بسیاری از اعمال جراحی و خدمات پزشکی است. به علاوه دوره انتظار کمتر و فرانشیز نیز ندارد.لیکن معادل 9 درصد بابت مالیات ارزش افزوده دریافت می کند.

تصمیم: با توجه به مناسب تر بودن این پیشنهاد نسبت به بقیه شرکت ها مقرر شد آقای سردارزاده برای ایجاد شرایط بهتر و حذف دریافت 9 رصد مالیات بر ارزش افزوده مذاکره و نتیجه نهایی رابرای اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره گزارش دهد.

(آقای دکتر پورنوری در ساعت 10 وارد شد.) (آقای دکتر نجفی توانا در ساعت 10 وارد شد.)

....

تصویب شد: انتخاب و عضویت وکلا در کلیه ارگان های کانون، منوط به معتبر بودن پروانه وکالت و تمدید آن است.

سپس دستور بررسی تقاضاهای همکاران مطرح شد. (غیرعلنی)

(آقای دکتر پاسبان در ساعت 10/45 وارد شد.)

(آقای پورنوری در ساعت 11/15 از جلسه خارج شد.)

سپس دستورات انتقال و صدور پروانه کارآموزی وکالت طرح شد. (غیرعلنی)

(آقای دکتر کوشا در ساعت 11/25 وارد شد.)

(آقایان دکتر پاسبان و دکتر نجفی توانا در ساعت 12 از جلسه با اجازه رئیس خارج شدند.)

در آخر جلسه موضوع مالیات و مذاکرات به عمل آمده در خصوص مالیات سال 91 به میزان 15/317/442/219 ريال توسط آقای دکتر حسین آبادی مطرح شد که بر اساس آن موافقت شده کانون ضمانتنامه ای بانکی با تاریخ اعتبار تا 27/07/95 به سازمان امور مالیاتی تسلیم تا مهلت مذکور تکلیف اعتراض در کمیسیون ماده 216 تعیین شود.

آقای دکتر کوشا، گزارشی از حضور در مرکز علمی – کاربردی قوه قضائیه ارائه داد.

جلسه در ساعت 13/25 پایان یافت.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است