مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  یکشنبه 26 دی 1395(12:12:12 PM)

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات بیست و نهم و سی ام هیات مدیره دوره بیست و نهم

به تاریخ های 14 و 16 شهریور ماه 95 ...

بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29 درساعت 9 روز یکشنبه 14/06/95 با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل گردید.در ابتدا آیاتی از کلام اله مجیدقرائت و سپس صورتجلسه 09/06/95 قرائت و تصویب شد.

دکتر حسین آبادی: با توجه به اینکه ظاهراً پیش از دستور نداریم دستورات را مطرح می کنیم.

دستور اول: غیر علنی

دستور دوم : ممنوعیت وکالت اشخاصی که کمتر از 25 سال سن دارند.

آقای مصباح: منظور این است که کسانی که در اختبار شرکت کرده اند و زیر 25 سال هستند آیا پروانه بدهیم یا خیر.

دکتر ارفع نیا: چون این مسأله مبتلا به خود من بود و با اینکه دکترا گرفته بودم ولی هنوز 25 سال نداشتم نتوانستم به کارآموزی وارد شوم. لذا زمانی که در هیأت مدیره وارد شدم این موضوع را مطرح کردم و با ارائه دلیلی خواستم که این امر تصویب شود که قبل از 25 سال بتوانند پروانه کارآموزی بگیرند. حال اعمال وکالت را با توجه به اینکه قانون صراحت دارد نمی توان تخطی کرد.

دکتر آذربایجانی: خانم دکتر داودی در مقاله ای که در این خصوص نوشته اند به سه راهکاری را که کانون های مختلف انجام می دهند اشاره کرده اند: 1- اصولاً قبل از 25 سال پروانه داده نشود.2- پروانه داده شود و اجازه وکالت هم داده شود. 3- پروانه داده شود ولی اجازه وکالت داده نشود تا 25 سالگی بنابراین می شود در جمع بندی بگوییم که راه حل سوم مناسب تر است.

دکترکامیار: اگر بخواهیم اعمال قانون کنیم باید اجازه وکالت را پس از اختبار نیز تا 25 سالگی به تعویق بیندازیم.

آقای کمیلی: به این ترتیب به کسی که کارآموز است اجازه وکالت می دهیم ولی پس از شرکت در اختبار به وی اجازه وکالت نمی دهیم!در بند 3 ماده 10 منظور از وکالت اعم از دوران کارآموزی و وکالت پایه یک است.

آقای طالع: ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شرط 25 سال نیامده است و به نظر می آید که نسخ ضمنی کرده است.

دکتر آقایی: معمولاً در 18 سالگی وارد دانشکده می شوند و در 22 سالگی فارغ التحصیل می شوند اگرچه برای آقایان دوره سربازی مطرح است ولی خانم ها که دوره نظام وظیفه ندارند حقشان تضییع می شود. بهتر است بتوانند کارآموزی را قبل از 25 سال انجام دهند و پروانه وکالت را پس از 25 سال بدهیم.

آقای غفاری: ماده 2 قانون کیفیت مغایرتی با ماده 10 لایحه استقلال ندارد و قسمت سلبی را آورده است. در ماده 10 وکالت کردن مدنظر بوده است. بین حضور در آزمون و صدور پروانه باید قایل به تفکیک شد.

دکتر کوشا: دو مسأله را باید قایل به تفکیک شویم: اختیارات هیأت مدیره و قانون. طبق قانون صدور پروانه وکالت پیش از 25 سال ممنوعیت دارد. اما کارآموز چون زیر نظر وکیل سرپرست کار می کند در اختیارات هیأت مدیره بود. حال محل نزاع وکالت کردن کارآموزان است که در واقع تحت نظر وکیل سرپرست این کار را انجام می دهند و نه جداگانه. پس از بحث اختیارات هیأت مدیره می توانیم استفاده کنیم و پروانه کارآموزی را بدهیم و برای صدور پروانه وکالت پایه یک باید قانون را رعایت کنیم.

آقای مصباح: در زمان تصویب این قانون هم افرادی که مدرک کارشناسی می گفتند همان حدود 21 و 22 سال را داشتند پس منظور قانونگذار قبول مسئولیت بوده و آن هم مسئولیت برای دیگران کسی را که مراسم تحلیف را انجام داده دیگر وکیل سرپرست ندارد. بحث قبول وکالت عام است و به ترتیب تضادی که عرض کردم پیش می آید و یک امتیاز بلامرجح است که به کارآموز اجازه وکالت داده ایم ولی به وکیل اجازه وکالت نمی دهیم. ماده 7 هم کلیه قوانین مغایر را لغو کرده است.

دکتر آقایی: آزمون وکالت اضطراب آورترین آزمون رشته حقوق شده است. ما مشخص است که کارآموز را به عنوان شغل حساب نمی کنیم.

دکتر حسین آبادی: پیشنهاد می کنیم که پروانه کارآموزی صادر شود. در اختبار هم شرکت کنند و اجازه بدهیم با تمدید پروانه کارآموزی یا پایه یک گواهی که برای پرونده هایی که داشته ادامه دهد و وقتی 25 سال قسم بخورد و پروانه را هم بگیرد.

آقای کمیلی: در مورد بحث وکالت نص صریح است ولی پروانه کارآموزی که برای کارآموزان فعلی صادر می شود اجازه وکالت داشته باشند یا خیر.

دکتر حسین آبادی: در مورد اینکه پروانه وکالت به این اشخاص داده شود و زیر نظر وکیل سرپرست وکالت بکنند ولی تحلیف و صدور پروانه وکالت موکول به پس از احراز 25 الگی بشود رأی گیری می کنیم. با اکثریت آراء تصویب شد.

موضوع سوم دستور جلسه : ابلاغ مصوبه شورای اجرایی اسکودا در خصوص همایش منع خشونت علیه زنان:

دکتر حسین آبادی: این مطلب در کانون فارس مطرح شده و مقرر شده که هر یک از کانونها یک نفر خانم در این مورد نمایندگی داشته باشد و همایش در تهران برگزار شود به نظر می رسد خانم ارفع نیا را معرفی کنیم بهتر است.

ارفع نیا: لزومی ندارد از هیأت مدیره باشد.

دکتر کامیار: من چند نفر را در این خصوص معرفی می کنم. خانم قاسمی پور و خانم غفاری شهربابکی. البته اگر خانم دکتر ارفع نیا قبول کنند ارجح است.

دکتر نجفی: خانم غیرت را پیشنهاد می کنم.

دکتر حسین آبادی: من پیشنهاد می کنم که خانم دکتر ارفع نیا هم عضو هیأت مدیره و عضو هیأت علمی هستند به عنوان نماینده باشند و سه نفر دیگر که معرفی شدند همکاری داشته باشند. رأی گیری شد و نمایندگی ایشان در اسکودا تصویب گردید.

موضوع چهارم دستور جلسه: موضوع جشن استقلال. تعمیرات تالار وزارت کشور تا آذرماه تمام می شود و پیشنهاد کرده اند که قرارداد ببندیم و روز جمعه 6 اسفند تعیین شده. رأی گیری شد و تصویب گردید. (از نظر روز جمعه 6 اسفند)

دکتر نجفی: تالار وزارت کشور با توجه به تعداد 5000 نفری که سال گذشته شرکت کردند به نظر می رسد کوچک باشد.

دکتر حسین آبادی: از سالنی که در سال گذشته برگزار شد، زیاد راضی نبودند ولی تعداد زیادی غیروکیل وقتی خارج از خانواده وکلا شرکت می کنند که به نظر می رسد تالار وزارت کشور مناسب تر باشد.

آقای طالع: با دیدن کارت وکالت قابل کنترل است.

آقای سردارزاده: سالن پارسال بزرگتر هست ولی وضعیت مناسب وزارت کشور را ندارد و می توان با کنترل فقط وکلا را راه داد و اگر کسی هم همراه دارد، تنها یک نفر باشد.

دستور جلسه پنجم صدور و انتقال (غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13/25 خاتمه یافت.


سی امین جلسه هیأت مدیره دوره بیست و نهم کانون وکلای دادگستری درساعت 9/15 روز سه شنبه 16/06/95 با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل گردید.ابتداپس از آیاتی از قرائت آیاتی از قرآن صورتجلسه یکشنبه14/06/95 قرائت و تصویب شد.

پیش از دستور

دکتر ارفع نیا: با بررسی تعداد ردی هایی که به صورت لیست در جلسه قبل داده شد مشخص شد که اختلاف سلیقه بین اساتید اختبار کارآموزی هر درس بسیار زیاد بوده

دکتر حسین آبادی و آقای مصباح: از دوستانی که خود استاد دانشگاه هستند بفرمایید چه می توان کرد؟

دکتر علیزاده: بهتر است تعدادی از اوراق را یکی از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان به طور راندم بررسی کنند تا احیاناً به کسی اجحاف نشده باشد.

آقای کمیلی: معمولاً سطح نمره گروه اول بالاتر از گروههای دیگر است ولی همان استادی که کتبی را صحیح کرده، شفاهی را از همان متقاضی امتحان نمی گیرد. و درنتیجه تعادل برقرار می شود. از سوی دیگر اساتیدی که ساده تر امتحان برگزار می کنند با اساتید سخت گیر در یک گروه قرار نمی گیرند و پخش می شوند. نکته آخر اینکه پس از بدست آمدن آمار در جلسه ای که داشتیم علیرغم هماهنگی اساتید پیشنهاد شد از این به بعد هر استادی که سؤالی را طرح کرده، همان استاد آن را تصحیح کند تا هماهنگی بیشتر شود.

دکتر کوشا: من اشکال را در اینجا می بینم که در انتخاب اساتید و در روش های آزمون خیلی دقت نمی شود و با ملاحظاتی انتخاب می شوند. باید دپارتمان هایی داشته باشیم و اشخاصی که در هر درس صاحب نظر هستند، سؤالاتی را طرح کنند و در بانک سؤالات گذارده شود و سعی کنیم افرادی را انتخاب کنیم برای امتحان گرفتن که در موضوع ذی فن باشند. ما می توانیم با ملاطفت و مهربانی بهتر عمل کنیم. سؤالات هم نباید معمایی باشد.

آقای سردارزاده: ما چقدر به کارآموز آموزش می دهیم؟ و چه از آنها می خواهیم؟ برخی از کارآموزان می گویند به ندرت وکیل سرپرست خود را می بینند انتخاب اساتید به جای هیأت رئیسه در هیأت مدیره باشد و از روی نمرات تقسیم نشوند بین اساتید.

دکتر مالکی: از خانم ارفع نیا متشکرم که این گزارش را دادند که همیشه در کانون مشکلی بوده است. تفاوت های فاحش را نباید به راحتی از کنار آن گذشت. با همه دقت نظر کمیسیون کارآموزی، آسیب شناسی باید بشود. پیشنهاد می کنیم خود این اساتید را دعوت کنند و موضوع بررسی و آسیب شناسی شود و همان طور که دکترگفتند سؤالات معمایی نباشد. بله معمایی نیست و نباید باشد ولی کیس استادی (Case Study) می شود و پرونده ای را مطرح می کنند و باید کارآموز جواب دهد و اینکه ما به کارآموز چیزی یاد نمی دهیم بحث دیگری است.

دکتر ارفع نیا: اینکه آقای کمیلی فرمودند استادی که کتبی را امتحان می کند از همان کارآموز امتحان شفاهی نمی گیرد قضیه را بدتر می کند.

دکتر نجفی توانا: همیشه سعی کرده ایم افرادی که بی نظر هستند و بر موضوع مسلط هستند انتخاب شوند البته گاهی هم در اثر فشارهایی اساتید معرفی می شوند. سه نفر از دوستان همه نمرات را 18 تا 20 داده اند و به نظر می رسد برای امر انتخابات چنین نمراتی را داده اند. نمرات را باید تطبیق کنید و از کسانی که امتحان داده اند بپرسید چگونه از شما سؤال کردند؟ نظارت ریاست و نایب رئیس کانون و دوستان کمیسیون خیلی مهم است و اعضای کمیسیون الزاماً امتحان نگیرند. اعضای هیأت مدیره داخل نشود. قانون جدید خریداری شد و در اختیار کارآموزان گذاشته شد که حاشیه نویسی نداشته باشد.

دکتر حسین آبادی: تا زمان اختبار وقت زیادی باقی نمانده است و باید این نکات در نظر گرفته شود. اما مشکلاتی هست مثلاً برخی از اساتید برگه ها را صحیح نکرده به مسافرت می روند و ما را با مشکل روبرو می کنند. ماده 41 را قرائت می کنم (آئین نامه لایحه استقلال) کمیسیون برای خود باستناد این ماده این حق را قایل است که امتحان گیرنده است و می گویند ما باید انتخاب کنیم. معمول این بود که کمیسیون پیشنهاد می کردند و نایب رئیس اول بررسی می کرد. چون این دوره انتخابات منتهی به رأی گیری نمی شود آن شبهه ای که دکتر نجفی گفتند کمتر مطرح است.

آقای مصباح:ما در یک دور باطل می چرخیم و این بحث همیشه بین هیأت مدیره ها وکمیسیون کارآموزی بوده است و راه حل بینابینی را فرمودند انتخاب شده است. همیشه دیده ایم که سطح نمره برخی استادان خیلی پایین بوده و برخی خیلی بالا و برای دوره بعد سعی کرده ایم این گونه افراد حذف شوند. نام افرادی را که تعیین شده اند قرائت می کنم:

دکتر نجفی توانا: اطلاعی است یا استصوابی؟

آقای مصباح: این افراد با همکاری 15 نفر از اعضای کمیسیون کارآموزی انتخاب شده اند و قرار بود اطلاعی باشد.

دکتر کامیار: مصوبه داشتیم که کمیته اختبار تشکیل شود و یک لیست 100 نفره تعیین شد که از  بین آنها به صورت چرخشی انتخاب شوند.

آقای کمیلی: مصوبه این نیست. این است که همان اعضایی که انتخاب می شوند اسمشان کمیته اختبار باشد قرار شد یک نفر از اعضای کمیسیون، یک نفر از اساتید قدیمی که سابقه اختبار داشته اند، و در صورت امکان یک نفر عضو جدید باشند.

دکتر حسین آبادی: با این تفاوت که در دوره فعلی 4 نفر به جای سه نفر انتخاب شده اند. اگر نسبت به برخی از این افراد نظر دیگری هست باید سریع اقدام شود.

آقای کمیلی: در دوره قبل فراخوان داده شد که اساتیدی را که در حد اختبار می دانند به کمیسیون کارآموزی معرفی کنند که در هر درس حدود 180 نفر معرفی شده اند (توسط افراد مختلف). الان هم اگر کسانی هستند معرفی نمایید.

پیشنهاد دکتر نجفی مبنی بر اینکه اعضای هیأت مدیره بتوانند در کمیته اختبار باشند به رأی گذارده شد و اکثریت آرا را آورد.

دستور جلسه اول: آئین نامه تنظیم بودجه سالیانه اسکودا و ضوابط اجرایی آن. (غیر علنی)

دستور جلسه دوم : ضرورت تشکیل کمیسیون انفورماتیک:

دکتر حسین آبادی:  با توجه به اینکه قبلاً چنین کمیسیونی بوده ولی بعد تشکیل نشده است این بحث مطرح است.

دکتر نجفی توانا: توضیحات متقاضی را بفرمایید چون قبلاً چند بار بررسی شد ولی نتیجه ای گرفته نشد.

دکتر حسین آبادی: با توجه به اینکه در 8 بند توضیح داده اند بهتر است در هیأت رئیسه بررسی شود و نتیجه در هیأت مدیره مطرح شود.

رأی گیری و تصویب شد.

دستور جلسه سوم : موضوع تشکیل اتحادیه مشاوران حقوقی. نامه مربوطه قرائت گردید.

آقای مصباح: سخنگوی قوه قضائیه هم در مورد خلاف کاریهای مشاوران حقوقی صحبت هایی کرده اند.

آقای طالع: این اتحادیه مربوط به وزارت بازرگانی می شود که مثل صنوف دیگر باشد.

دکتر نجفی: بهتر است با آقای اژه ای در این مورد جنابعالی صحبت بفرمایید و مقرر شود فعلاً جلوی آن گرفته شود.

دکتر حسین آبادی: افرادی را تعیین کنیم که ببینیم به کجا مربوط می شود و سپس با هماهنگی و اطلاعات کامل با آقای اژه ای یا رئیس قوه صحبت کنیم.

دکتر نجفی: ما همیشه تدافعی عمل کرده ایم. می توانیم جلوتر اقدام کنیم که جلوی کار آنها گرفته شود. می توان هم زمان هر دو کار را کرد.

آقای سردارزاده: آقای طالع برای این هیأت را پیشنهاد می کنیم. هدف اصلی مشاورین اشتغال زایی بود در حالی که این طور نبود. معاضدت و تسخیری را ببینید چه می کنند. اگر چنین کاری را بکنند دیگر جلوی آنها را نمی توانیم بگیریم.بهتر است زودتر اقدام شود.

دکتر آقایی: از اداره ثبت به من گفتندکه از کانون کسی این موضوع را پیگیری نمی کند. بهتر است از حضور کانونهای دیگر هم استفاده کنیم . آقای طالع هم باشند. اگر به جایی برسند، بدتر از 187 می شود و هیچ نظارت و کنترلی روی آنها نیست و به خاطر پول تن به هر کاری می دهند. باید فوری اقدام کنیم.

تصویب شد که کمیسیونی با حضور آقای طالع، دکتر پورنوری و آقای سردارزاده تشکیل و ضمن هماهنگی با اتحادیه سراسری و حضور نماینده از ناحیه اسکودا، با جدیت در این جهت اقدام شود. ضمن آنکه در عرض اقدامات این کمیسیون نامه نگاری از سوی هیأت مدیره خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه و جناب آقای اژه ای صورت پذیرد و خطر توالی فاسد وجود چنین اتحادیه ای متذکر گردد.

سپس دستور صدور پروانه مطرح شد: (غیرعلنی):

سپس دستور انتقال مطرح شد (غیرعلنی):

جلسه در ساعت 13/20 دقیقه به پایان رسید.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است