مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  سه شنبه 26 بهمن 1395(12:12:12 PM)

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 37 و 38 هیأت مدیره دوره 29 کانون وکلای دادگستری مرکز

به تاریخ های 95/8/2 و 95/8/4

سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره بیست و نهم درساعت 9/30 صبح روز یکشنبه 02/08/95 با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل وپس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم،صورتجلسه سی و ششم قرائت و تصویب شد.

پیش از دستور:

دکتر نجفی: برخی از مؤسسات خصوصی (انجمن حقوق شناسی) و برخی کمیسیون ها مثل کمیسیون آموزش بدون مجوز از لگوی کانون استفاده می کنند که باید به آنها تذکر داده شود.

دکتر حسین آبادی: بهتر است نامه ای به کمیسیون ها از جمله کمیسیون آموزش نوشته شود که استفاده از لگوی کانون باید با مجوز باشد.

آقای کمیلی: در دوره 28 چنین مصوبه ای داشته ایم.

آقای غفاری: به بعضی از افرادی که از نخبگان هستند و دوره کارآموزی خود را گذرانده اند ولی مدرک نظام وظیفه را ارائه  نداده اند به رغم مصوبه ای که در سال 93 داشته ایم، پروانه وکالت به آنها داده نمی شود.

آقای کمیلی: مصوبه فوق الذکر 100% مخالف قانون نظام وظیفه است و بهتر است مجدداً بررسی شود.

دکتر حسین آبادی: با توجه به اینکه در حال حاضر این مصوبه وجود دارد و ناگزیر از اجرای آن هستیم به خصوص که برخی افراد هم با استفاده از آن پروانه اخذ نموده اند، به نظر می رسد با این افراد باید موافقت شود و رسیدگی مجدد به بعد موکول شود.

آقای طالع: نظر به این که مرکز مشاوران بدون هیچ قید و بندی از تبلیغات استفاده می کنند و وکلای کانون این امکان را ندارند، پیشنهاد می کنم که ضوابطی در نظر گرفته شود که به ضرر وکلای کانون نباشد.

آقای غفاری: آئین نامه تعرفه و تبلیغ وکلا نیز در مجموعه ای که در دوره قبل به صورت خودجوش از میان تعدادی وکلا تشکیل شد تدوین شد و اگر بخواهید همان را ارائه می دهیم.

دکتر حسین آبادی: می توانیم این مطلب را به اتحادیه پیشنهاد کنیم که برای تمام کانون ها باشد. لطفاً آقای غفاری آئین نامه تهیه شده را ارائه کنند تا در دستور جلسات بعدی قرار گیرد.

دکتر آذربایجانی: برای ارتقای مجله کانون به یک مجله علمی پژوهشی که می تواند زمینه مالی هم برای کانون ایجاد کند پیشنهاد می کنم که به نحوی این مطلب را به مرحله عمل برسانیم و بهتر است در دستور جلسه گذارده شود.

دکتر نجفی: پس از فوت مرحوم دکتر فرض پور (مدیر مسئول مجله) در وهله اول موضوع مدیریت مجله مطرح است.

دکتر مالکی: از سال 1386 این موضوع (ارتقای مجله کانون) مورد بحث و مورد نظر بوده است ولی حتی مصوبه هیأت مدیره رابه مرحله عمل درنیاوردند و در کمیسیون انتشارات می گفتند نیازی نیست که درجه علمی پژوهشی داشته باشد.

دکتر آقایی: این مطلب اگر به صورت تطبیقی با مقایسه با سایر کشورها انجام شود بهتر است. مطلب دیگر انتشار کتبی که اساتید دانشگاه تألیف می کنند، توسط کانون وکلا است (به عنوان ناشر) و باید این مطالب در سطح هیأت مدیره بررسی شود.

دکتر حسین آبادی: در مورد انتشار کتب ضوابطی مشخص شده است (نویسندگانی که معتبر هستند) اما در زمینه ارتقای مجله موضوع باید بررسی شود. در مورد آئین نامه مربوط به تعرفه و اطلاع رسانی آقای غفاری اقداماتی را که در گذشته صورت گرفته و پیش نویس آئین نامه در این هفته به دفتر هیأت مدیره تحویل دهند تا در جلسه هیأت مدیره بررسی شود.

دستور اول جلسه :

دکتر حسین آبادی: در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی که به رغم عدم حضور من و دکتر آذربایجانی به علت سفر به آمریکا IBA عده ای از اعضای هیأت مدیره حضور داشتند مقرر شد که با دانشگاه مزبور همکاری داشته باشیم (به پیشنهاد رئیس دانشگاه دکتر تهرانچی و نیز رئیس دانشکده حقوق دکتر قاسمی حامد).

دکتر کوشا: در خصوص دوره های تکمیلی به صورت فشرده و تکمیلی (نه رسمی) مسایل مهمی را که در بحث قراردادها وجود دارد می توانیم مورد بحث قرار دهیم و تعامل و ارتباط دانشجویان دکتری و ارشد بیشتر شود.

دکتر آقایی: پیشنهاد می کنم که از پتانسیل هایی که در کانون هست استفاده شود و ضوابطی در نظر گرفته شود.

دکتر مالکی: شاید بهتر بود ابتدا از دانشگاه شهید بهشتی نقطه نظرات و روشهای پیشنهادی آنها خواسته می شد و سپس این مطلب در دستور جلسه گذارده می شد. پس بهتر است طی نامه ای از آنها خواسته شود.

آقای جندقی: پیشنهاد بسیار خوب است اما روش های آن مشخص نیست. به نظرم می توانیم با دانشگاه شهید بهشتی سمینارهایی برقرار کنیم مثلاً نقش دانشگاه در دانش حقوقی دانشجویان و نیز در خصوص اخلاق حرفه ای که از خود دانشگاه شروع شود و به کانون ختم شود.

آقای مصباح: رابطه بین دانشگاه و کانون دوطرفه است. ما ماده اولیه مان را از دانشگاه ها می گیریم پس اگر نقطه ضعف هاییدارند باید به دانشگاه ها اعلام کنیم. آنها هم کانون را به عنوان آزمایشگاه فارغ التحصیلان خود می بینند. پس بهتر است نمایندگانی از دو طرف بررسی کنند و سپس نتایج حاصل از کارگروه برای انجام سمینار داده شود.

به اتفاق آرا تصویب شد که کمیته ای را آقای مصباح با همکاری سایر اعضای هیأت مدیره تعیین کنند.

دستور دوم : بحث در خصوص 80 نفر از ایرانیان محکوم به اعدام در کشور مالزی

دکتر ارفع نیا: بهتر بود این مطلب زمانی مطرح می شد که آقای محمدنبی هم حضور داشته باشند در سفری که چند سال پیش از طرف کانون وکلا به مالزی رفته بودیم وضع ایرانیان در زندانهای مالزی بسیار بد و تعداد آنها بسیار زیاد و اسف باربوده در نتیجه با ملاقاتی که با سفیر ایران در مالزی داشتیم مقرر شد تسهیلاتی از طریق تفاهم نامه بین دو دولت برای این افراد ایجاد شود و کمکی هم اگر از کانون وکلا خواسته شود ما همکاری کنیم.

آقای جندقی: در هر کشوری وزارت امور خارجه بایستی از اتباع خود در سایر کشورها حمایت کنند. اگر وزارت امور خارجه از کانون وکلا بخواهد که مثلاً وکلایی به آن کشور اعزام شوند کمک کنند ما می فرستیم.

دکتر آقایی: ما می توانیم به قوه قضائیه ایران اعلام کنیم که وکلایی داریم که حاضر به همکاری هستند و به وزارتامور خارجه هم این امکانات را گوشزد کنیم و بدون این که هزینه ای به کانون متحمل شود این همکاری ها انجام شود.

دکتر مالکی: وظایف کانون وکلا در ماده 6 لایحه استقلال ذکر شده است چرا ما باید خود را درگیر مطلبی کنیم که به ما ارتباطی ندارد. این مطلب مربوط به وزارت امور خارجه است که تفاهم نامه ای را تنظیم کنند و مجلس هم تصویب کند.

دکتر حسین آبادی: دفاع جزو وظایف ما است. اگر خارج از حدود وظیفه کاری کنیم که تخلف نیست ولی دفاع است اشکالی ندارد. به خصوص که صدمه ای هم به کانون وکلا نمی زند. می توانیم مطلب را به وزارت امور خارجه منعکس کنیم که حاضر به همکاری در زمینه دادرسی عادلانه در مورد این اشخاص هستیم و انعکاس خوبی هم از نظر داخلی هم بین المللی خواهد داشت. این مطلب به رأی گذاشته شد و همه رأی دادند غیر از آقای مالکی که مخالف بودند.

آقای سردارزاده: با مکاتبه با قوه قضائیه مخالف هستم تنها مکاتبه با وزارت امور خارجه خواهیم کرد. موضوع مکاتبه با قوه قضائیه به رأی گذارده شد و رأی نیاورد.

دکتر آذربایجانی: فیلمی قوه قضائیه در این خصوص تهیه کرده که در تلفن های همراه شما آمده یا خواهد آمد که در فرودگاه ها چگونه طعمه ها شناسایی می شوند که بسیار توصیه های به جایی است.

دستور سوم : پرونده های صدور (غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13/10 خاتمه یافت.


سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29درساعت 9/20 صبح روز سه شنبه چهارم آبان نود و پنج با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل وپس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم،صورتجلسه روز یکشنبه دوم آبان ماه 95قرائت و تصویب شد.

پیش از دستور:

آقای مصباح: در کمیسیون کارآموزی آموزشکامپیوتر برای کارآموزان اجباری است لذا مقرر شده است در مرکز علمی کاربردی کانون دوره ای را بگذرانند و گواهی مرکز را ارائه دهند، کلاس ها 30 نفره است و دکتر آقایی توضیحات بیشتر را خواهند داد و از آذرماه شروع می شود، اگر اعضای هیأت مدیره اشخاصی علاقمند هستند می توانند شرکت کنند.

دکتر آقایی: معمولاً در مورد اشخاصی که مدرکی دارند طی آزمونی مشخص می شود که قابلیت لازم را دارند یا خیر. اقدام کمیسیون کارآموزی قابل تحسین است. کلاسی که برای اعضای هیأت مدیره تشکیل می شود جداگانه خواهد بود (سه شنبه از 3/5 تا 6/5) و رایگان.

دکتر کوشا: شرکت ما در اسکودا در دفعه قبل بی برنامه بود. پیشنهاد می کنم که تیمی تشکیل شود که نقطه نظرات کانون مرکز از نظر علمی و غیره بررسی شود. بحث دوم من راجع به تشکیل هیأت عمومی است که هر 6 ماه باید یک بیلان کاری را ارائه بدهیم ولی در دستور جلسات نیامده است.

دکتر حسین آبادی: هر کانونی هر موضوعی را که لازم می داند می تواند در همایش مطرح کند. هر یک از دوستان مطلبی دارند اعلام کنند تا بررسی شود، اما در مورد پیشنهادات سایر کانون ها حتماً باید با برنامه باشیم و بررسی قبلی را کرده باشیم.

دکتر کامیار: در جلسه ای که روز پنج شنبه در صندوق حمایت برگزار شده گزارشی در مورد آینده مالی صندوق قرائت شد و گفته شد که هر شخصی که حقوق بازنشستگی می گیرد در مقابل 29 نفر حق بیمه پرداخت می کنند و آینده خوبی پیش بینی می شود. اما پایداری صندوق در سال 93 از 60 سال به 27 سال تقلیل یافته است. علت اصلی هم این است که ورودی صندوق کم است چون وکلا کمتر از آنچه باید پرداخت کنند، پرداخت می کنند. به مصوبه ای که قرار بود 40 میلیارد وام در اختیار وکلای کانون ها قرار بگیرد عمل نشده است.

دکتر حسین آبادی: از آقای کاشف که گزارش دهنده بود دعوت می شود که در اسکودا (که همه اعضای هیأت مدیره دعوت دارند) حضور یابند و مطلب را اعلام کنند.

آقای جندقی: علت اینکه صندوق به وکلا وام نمی دهد این است که به تعهدات خود عمل نمی کنند لذا این کار را بانک ها عمل می کنند.

دکتر حسین آبادی: چون شرایط بانکها محکم تر است با بانک ملی مذاکره شده هر وکیل دادگستری می تواند تا 200 میلیون تومان برای دفتر و تا 50 میلیون برای موارد ضروری وام بگیرد.

آقای طالع: این امر مخالف ماده 17 است که در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت است. اگر اجازه دهید از آقای کاشف در هیأت عمومی کانون مرکز هم دعوت کنیم که توضیحات لازم را بدهد.

آقای سردارزاده: من هم وام دادن صندوق و هم وام دادن بانک ها را دیده ام ولی وکلا به زور تعهدات خود را عمل می کنند. ثانیاً یکی از  اعضای  کانون گیلان در روزنامه مطلبی راجع به لایحه جامع نوشته که همه زحمات کانون مرکز را منتفی کرده است. کانون مرکز همیشه پیشقدم است و الان هم کانون مرکز این کار را انجام می دهد.

دکتر پاسبان: همه می دانیم که باید با اتحادیه همراهی و همگرایی داشته باشیم ولی برخی مطالب مثل بومی گزینی هم بوده که نباید تصویب می کردند. دانشگاه علامه طباطبایی همیشه بیشترین همکاری را با کانون وکلا داشته و همایش های متعددی مثل خلیج فارس برگزار کرده است. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی هم دو سه هفته پیش تغییر کرد. چرا همکاری فقط با یک دانشگاه شهید بهشتی باشد و با سایر دانشگاه ها نباشد.

دکتر حسین آبادی: رئیس دانشگاه پیشنهاد بدهد به آن هم می پردازیم. البته در جلسه هیأت مدیره پیشنهاد شد که با همه دانشگاه ها همکاری داشته باشیم.

دکتر علیزاده طباطبایی: در هفته قبل درخواست گزارش مالی سال 94 و عملکرد 6 ماهه 95 و گزارش کمیسیون های نقل و انتقال و صدور را جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه کرده بودیم که در هیأت عمومی به بازرسین داده شود اما انجام نشده است.

دکتر حسین آبادی: یکشنبه این گزارش را داده اند. گزارش را من دیدم. شما هم بگیرید و ملاحظه بفرمایید و گزارش خود را تهیه بفرمایید موضوعی که امروز در جلسه هیأت رئیسه مطرح شد و مقرر شد که در هیأت مدیره مطرح شود (به صورت فوق العاده) جناب آقای مصباح مطرح خواهند کرد.

آقای مصباح: در مورد آزمون 91 مطلبی در مورد پذیرش 14 نفر از کارآموزان انجام شده ولی بدون مصوبه هیأت مدیره بوده است یعنی مطلبی را که نایب رئیس محترم وقت کانون آقای منوچهری مرقوم فرموده اند در صورت جلسه سهواً از قلم افتاده است.

دکتر نجفی: خواهش می کنم سوابق را بررسی بفرمایید که آیا در دستور جلسه بوده یا خیر و حتماً وقتی آقای منوچهری مرقوم فرموده اند در جلسه مطرح شده بوده است.

آقای مصباح: صورتجلسه مربوطه را که در دستور جلسه قرار گرفته بوده است قرائت نمودند که در صورتجلسه نتیجه گیری درج نشده است که لیست 14 نفری تنظیم شده (معدل بالاتر از 10 کسب نموده اند) برای تکمیل ظرفیت است.

آقای کمیلی: در سال 92 تعداد 55 نفر به عنوان تکمیل ظرفیت آزمون سال 91 اعلام می شوند. سپس 14 نفر که می توانستند در تکمیل ظرفیت باشند و در جلسه 08/10/92 هیأت مدیره طرح شده ولی در صورتجلسه به درستی منعکس نشده (نهایتاً 14 نفر به 10 نفر تبدیل شده اند.)

دکتر حسین آبادی: پرونده مربوط به 10 نفر از کارآموزان سال 91 پذیرفته شد طی جلسه 08/10/92 به عنوان تکمیل ظرفیت دارای ابهام است به رأی گذارده می شود. به اتفاق آرا تصویب شد که صدور پروانه کارآموزی برای آنان بلااشکال بوده است.

دستور جلسه اول: بررسی وضعیت و تعیین تکلیف مجله کانون: آنچه پیش از این انجام شده باید بررسی شود اما اگر دوستان تمایل دارند در این جلسه در مورد علمی پژوهشی شدن مجله بحث شود، مطالب خود را بفرمایید.

دکتر نجفی: این موضوع مدت ها پیش مطرح بوده، در دوره پیش سردبیری از طرف هیأت مدیره تعیین شد (خانم دکتر ضرابی) ولی به علت عدم تفاهم و توافق بین اعضا و سردبیر منتخب امکان همکاری فراهم نشد و رئیس کانون به عنوان مدیرمسئول انتخاب شدند. مجله کانون که قبلاً غنی بوده الان فقیر شده است. ضمن اینکه به نظر تخصصی کمیسیون ها احترام می گذاریم ولی باید از نظرات و مصوبات هیأت مدیره تبعیت کنند. در حال حاضر مجله علمی ترویجی است و بیشتر راجع به موضوع وکالت است. داوران اشخاصی باشند که بدون رابطه محوری مقالات را بررسی کنند تا مجله در شأن کانون وکلا باشد.

دکتر مالکی: از دستور خارج شدن خوب است که مطالعه بیشتری داشته باشیم. اگر اراده جدی برای تغییر و تحول مجله در بین هست این کار را بکنید ولی اگر اراده جدی نیست بهتر است شأن هیأت مدیره در نظر گرفته شود.

دکتر آقایی: مجله علمی پژوهشی موقعیت خاصی دارد. ما می توانیم دو مجله در کانون داشته باشیم یکی در سطح بالاتر (علمی پژوهشی) و یکی در سطح پایین تر و کاربردی تر. به نظرم بهتر است کارگروهی این موضوع را بررسی کند.

دکتر علیزاده: ما می توانیم یک کارگروه داشته باشیم و حتماً در این جلسه تصمیم گیری شود و یک فصل نامه علمی پژوهشی داشته باشیم و مجله را از کمیسیون انتشارات جدا کنیم.

آقای جندقی: اراده هست که مجله مقام بالاتری داشته باشد اما بفرمایید کدام مقاله در مجله کانون بوده که (به صورت مستدل بفرمایید) در شأن کانون نبوده است؟ مجله کانون را پایین نیاوریم. شماره های 1 تا 50 اصلاً پیدا نمی شد اسکن کردیم و در اختیار قرار گرفت. لطفاً مقالات مندرج در این مجلات را بخوانید. اگر بخواهیم در این خصوص بحثی داشته باشیم باید از کمیسیون انتشارات نماینده داشته باشیم.

آقای طالع: بررسی کرده ام در سال 88 مصوبه ای داشته این که این مجله تبدیل به علمی پژوهشی نشود.

دکتر پورنوری: بهتر است بررسی کنیم مجله برای چه به وجود آمده و مخاطبین آن چه کسانی هستند. مجلات علمی پژوهشی برای اساتید دانشگاه است و لزومی ندارد که علمی پژوهشی شود.

دکتر کامیار: سردبیری که تعیین شد هنوز عزل نشده و باید کمیسیون انتشارات تبعیت کند.

دکتر حسین آبادی: چون مقالات در مجلات علمی پژوهشی امتیاز دارد و باعث ارتقا می شود. اساتید تشویق می شوند به دادن مقاله موضوع از این نظر در دستور جلسه گذاشته شده است. اجازه بدهید فعلاً از دستور خارج شود یا کارگروهی که گفته تشکیل شود و ضمن برگزاری جلساتی با کمیسیون انتشارات موضوع را بررسی کنند و نتیجه را به هیأت مدیره بدهند.

موضوع تشکیل کارگروه به رأی گذاشته شد و هفت (7 )رأی آورد و آقایان دکتر کوشا، دکتر آقایی، دکتر پورنوری و دکتر علیزاده به عنوان کارگروه تعیین شدند.

دستور دوم جشن استقلال:

دکتر حسین آبادی: در مورد جشن استقلال جمعه 6 اسفند پیشنهاد شده اگر موافق هستند رأی بدهید که موافقت شد. جزئیات جشن استقلال را بررسی می کنند. فعلاً قرار بود فقط روز آن مشخص شود که بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

دستور سوم: پرونده های صدور (غیرعلنی)

سپس پرونده های صدور مطرح شد. (غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13 خاتمه یافت.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است