مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 2 اسفند 1395(12:12:12 PM)

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 39 و 40 بیست و نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

به تاریخ های 95/8/9 و 95/8/11 ...

سی و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29درساعت 9/15 صبح روز یکشنبه مورخ 09/08/95 با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل وپس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم،صورتجلسه سی و هشتم قرائت و تصویب گردید.

پیش از دستور:

دکتر حسین آبادی: همان طور که اطلاع دارید سه شنبه قرار است لایحه استقلال در کمیسیون قضایی مطرح شود. مطلب دوم حضور در جلسه آزمون است که هر کدام از دوستان که بخواهند می توانند هماهنگ کنند که کارت برای آن ها صادر شود. مطلب سوم در خصوص همایش البرز باید نحوه تردد را تعیین کنیم تا هماهنگ شود. البته نیازی به اتحادیه هم نیست. با این که نزدیک است ولی جمعی برویم بهتر است. مطلب چهارم در خصوص همایش پس از البرز است که در اردیبهشت ماه 96 خواهد بود که باید مشخص شود در کجا برگزار می گردد.

دکتر مالکی: در مورد لایحه جامع وکالت همان طور که اعلام کرده ام سه شنبه ساعت 14 مطرح می شود. آئین نامه مواد 175 و 176 قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده که ایرادات اساسی دارد و واقعاً قانونگذاری است ولی متأسفانه غیرقابل ابطال بدلیل ماده 12 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، (نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی) اگر دوستان نظری دارند بفرمایند می توان از اشکالات بعدی جلوگیری شود. اخیراً در بیلبوردهای اتوبان ها مؤسسه فکر برتر «طرح دعاوی حقوقی» را (در اتوبان مدرس و غیره) به عنوان اولین مورد از موارد کار خویش قرار داده که تظاهر به وکالت است. پنج شنبه هم جلسه اتحادیه را داریم اگر نکاتی دارید بفرمایید. مدتها است صورت جلسات هیأت مدیره در سایت منعکس نمی شود.

دکتر حسین آبادی: قرار بود آقای دکتر کامیار صورت جلسات را در سایت منعکس نمایند.

دکتر نجفی: در گیلان اشاره کردیم که سالی یکبار این همایش ها انجام شود. چون 50% از هزینه را هم ما تأمین می کنیم از نظر دید و بازدید دوستان خیلی خوب است ولی از نظر هزینه تحمیل است و ضمناً بسیاری از مسایل هم که مطرح می شود به بعد موکول می شود. در مورد بسیاری مطالب از قبل هماهنگی شده است. در مورد لایحه جامع وکالت اگر طی همایشی دعوتی از نماینده رئیس قوه و دیگران به عمل آوریم، بخشی از دغدغه های موجود برطرف می شود در خصوص سؤالات آزمون هم باید نمایندگان خود را معرفی کنیم چون تجربه بیشتری دارند و سؤالات مناسب تری را انتخاب و طرح می کنند.

دکتر حسین آبادی: چنین همایشی برای فردا هست و دعوت هم به عمل آمده است. آقای انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور هم خواهد آمد. نمایندگان حقوقی مجلس هم دعوت شده اند.

آقای جندقی: حتماً باید در این کمیسیون قضایی شرکت کنیم. در مورد همایش هم سالی یک بار کافی است. هر بار موضوعی را مطرح کرده ایم رأی نیاورده است.

دکتر علیزاده: بخش نامه بودجه سال 95 ابلاغ شده، ما باید با عدد و رقم بخواهیم که مثلاً حتی یک درصد از پرونده ها با وکیل برگزار شود.

دکتر حسین آبادی: پیشنهادات خود را بنویسید تا انشاء اله در هفته آینده مطرح شود.

آقای سردارزاده: به نظر من در مورد آئین نامه مواد 175 و 176 قانون آئین دادرسی کیفری باید یک کمیته تشکیل شود که نظارت خود را اعلام کنند. در مورد بیلبورد تبلیغاتی هم باید حتماً تعقیب کنم.

دکتر کامیار: از آذرماه سال گذشته صورت جلسات در سایت گذارده نشده است. البته گزارش جلسه بیستم را تهیه کردم و به دفتر دکتر آذربایجانی دادم که هنوز در سایت گذاشته نشده است. در مورد همایش به نظرم اعتباری برای کانون است که تبلیغاتی از نظر معرفی کانون ها می شود. در مورد طرح لایحه جامع هم باید اقدام کنیم و از توانمندی های خودمان استفاده کنیم. زیرا طرح آن در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس به معنی آغاز روند رسمی بررسی لایحه است.

دکتر مالکی: در سال گذشته در مورد مؤسسات حقوقی جلسه ای با آقای لاریجانی داشتیم و بناشد نمایندگان ما این قضیه را پیگیری کنند ولی پیگیری نشد وگرنه همانگونه که خیلی از مسایل را ایشان از طریق بخشنامه انجام می دهد. شاید در اولین مورد هم با ابلاغ بخشنامه ای به سازمان ثبت مشکل را حل می کرد و یا پیشنهاد اصلاح مقررات را می داد.

دستور جلسه اول:

دکتر علیزاده: آئین نامه تنظیم بودجه سالیانه اسکودا مشکل اساسی نداشته است ولی اصلاحات جزئی انجام داده ایم که مقرر شد تکثیر شود و در اختیار اعضای هیأت مدیره قرار گیرد.

دکتر آقایی: قرار بود کمیسیون ها، دادسرا یا دادگاه ها اگر کمبودهایی دارند اعلام کنند.

دکتر حسین آبادی: این مطلب ابلاغ شده و تعدادی اعلام کرده اند و برخی هم که اعلام نکرده اند تلفنی با آنها تماس گرفته شده است و هفته آینده در دستور جلسه خواهد آمد.

دکتر نجفی: همان طور که فرمودید بهتر است در دستور گذارده شود و در جهت تکمیل و ترمیم کمبودها اقدام نماییم.

درخواست سنوات یکی از همکاران اداری (غیرعلنی)

دکتر حسین آبادی: اگر با اصلاحی که دکتر علیزاده در مورد «آئین نامه تنظیم بودجه سالیانه اسکودا و ضوابط اجرایی آن» نموده اند موافق هستید به همین ترتیب ارسال شود.

رأی گیری شد و تصویب گردید.

دکتر مالکی: با آئین نامه ای که در ابتدا اشاره کردم در واقع استفاده از سامانه های رایانه ای را اجباری می کنند که این امر مشکلات زیادی را به وجود می آورد. حتی قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه هم چنین کاری را لازم نکرده است.

آقای مصباح: در مورد دفاتر خدمات الکترونیکی هم مشکلی مشابه هست و عناوین حقوقی را از اختیار متقاضی خارج کرده اند.

آقای طالع: لازم است ماده 655 آئین دادرسی کیفری را مطالعه کنیم.

دستور جلسه چهارم: پرونده های متقاضیان (غیرعلنی)

پرونده های انتقال :(غیرعلنی)

پرونده های صدور: (غیرعلنی)

دکتر حسین آبادی: مصوبه های هیأت مدیره دوره های 26 تا 29 توسط آقای کمیلی و آقای دکتر کامیار تهیه و چاپ شده و در اختیار اعضای محترم قرار گرفته شده است، بدین وسیله از هر دو نفر تشکر می کنیم. البته ایراداتی هم دارد که آقایان دکتر مالکی و دکتر آقایی عنوان نموده اند که بهتر است رفع شود.

با توجه به اتمام موضوعات دستور جلسه، در ساعت 12 جلسه خاتمه یافت.


چهلمین جلسه هیأت مدیره دوره بیست و نهم درساعت 9/15 صبح روز سه شنبه مورخ 11/08/95 با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم،صورتجلسه سی و نهم قرائت و تصویب گردید.

پیش از دستور:

دکتر آذربایجانی: دو نکته را باید یادآوری کنم.1- دادخواستی که قرار بود به دیوان عدالت بدهیم آماده است و در صورتی که همه موافق باشند تقدیم می شود. 2- نکته دوم اینکه مؤسسات حقوقی که به صورت قانونی تشکیل یافته اند اتحادیه ای تشکیل می دهند.

دکتر حسین آبادی: به ادارات و وزارتخانه هایی که ذیمدخل هستند نامه ای نوشته شده که به مراجع ذیربط دستور بدهند که بدون موافقت کانون ثبت نکنند. وزارت صنعت و معدن و دارایی این جواب را داده اند.

دکتر محمدنبی: دادخواست ابطال بخشنامه ثبت شرکتها در مورد ثبت مؤسسات حقوقی غیرقانونی در دوره قبل هم آماده شد اما تقدیم نشد.

دکتر آقایی: در مورد مؤسسات در آخرین جلسه قرار شد آقای زاهدپاشا پیگیری کنند. متولی مؤسسات حقوقی قرار شد کانون وکلا باشد. در مورد مؤسسات سابقاً ثبت شده هم باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که به کانون مراجعه کنند. جلسه دیروز در جمع مثبت بود. با برخی از نمایندگان مجلس که در جلسه دیروز بودند صحبت کردم و به آقای دکتر صادقی گفتم در مورد وکلایمعاضدتی و تسخیری، بعضی کشورها مبالغ هنگفتی به عنوان بودجه برای این قبیل وکالت ها اختصاص می دهند (مثل دانمارک) و نکته دیگر هم در مورد الزامی شدن وکالت بود که گفتم می توانیم خارج از لایحه به این دو موضوع بپردازید که سریع تر انجام شود.

دکتر کامیار: دوره تمدید پروانه ها آغاز شده، حق عضویت پس از سال ها 300 هزار تومان تعیین شده ولی قوه قضائیه هم 700 هزار تومان بابت هر پروانه می گیرد و هیچ خدمتی هم ارائه نمی دهد و در مقابل این افزایش هیچ عکس العملی هم نشان ندادیم. مبلغ زیادی است و باید جلوی این افزایش ها گرفته شود.

دکتر حسین آبادی: این مبلغ در قانون بودجه تصویب شده است.

آقای غفاری: موضوع کمیسیون نظارت و بازرسی برای وکلا خوف انگیز شده است. مگر حق دارند در ساعت غیراداری برای تحقیق به سراغ وکلا بروند؟ و به این ترتیب امنیت روانی آنها را به خطر بیندازند؟

دکتر حسین آبادی: بارها به برخی وکلا در کمال احترام گفته شده که مراجعه کنند ولی عملاً این کار را نمی کنند. کسی که تخلف می کند باید نگران باشد.

آقای غفاری: صحبت من مبنایی است و عرض می کنیم برای احضار وکیل باید رعایت شأن او صورت بگیرد. اولاً کتبی باشد و ثانیاً در ساعات غیراداری مراجعه نکنند.

دکتر آذربایجانی: به آقای خلیلی اخطار کرده ایم که به صورت کتبی به وکلا اعلام کنند.

آقای طالع: در مورداتحادیه مؤسسات حقوقی نامه های مختلفی نوشته شد. آقای آرمان (مشاور حقوقی مجامع امور صنفی) جلوی این کار را گرفته اند و طی نامه ای نوشته اند که اساساً بدون موافقت کانون هیچ مؤسسه ای ثبت نمی شود و این نامه خدمت شما آمده است. اما در مراجعه ای که من داشتم گفتند برخی اصلاً مؤسسه حقوقی نیستند و NGO هستند(که اصلاً مشاوره حقوقی نمی دهند) و استانداری هم همین تأکید را کردند که بدون موافقت کانون مؤسسه ای ثبت نمی شد فعلاً منتظر درگاهی هستیم که دیگر به هیچ عنوان مؤسسه ای به این صورت غیرقانونی ثبت نشود.

آقای جندقی: در مورد مطالب آقای غفاری می خواستم بگویم که بازرسی و نظارت شأنش همین است و وکلا به اخطارهایی که به آنها می شود اهمیت نمی دهند و باید این خوف باشد.

دکتر پاسبان: بله درست است باید رعایت شأن وکلا بشود ولی اگر کتبی هم نوشته شود می گویند اطرافیانم متوجه شدند و چرا تلفنی نگفتند. از نظر خارج از ساعت اداری هم اتفاقاً چون اغلب می گویند در دادگاه هستم باید در خارج از ساعت اداری باشد.

آقای مصباح: در اینکه هر گونه اخطار چه کتبی چه شفاهی باید با حفظ شأن باشد و رعایت ادب شود بحثی نیست. ولی باید گفت اخطار شفاهی رقیق تر از کتبی است و دوستانه است. اگر به اخطار شفاهی جواب نداد کتبی بشود بهتر است. در مورد خارج از ساعت اداری هم اگر نباشد، پس چه می توان کرد؟

دکتر علیزاده: به طور متوسط هر وکیل بر اساس تمبرهایی که زده شده 300 هزار تومان درآمد داشته است. پس این واقعی نیست. باید این تمبرها را واقعی کنیم. حق الوکاله 30 هزار تومانی که فقط کرایه تاکسی است. باید ابطال تمبر را واقعی کنیم. 4 درصد را هم که نمی دهند در حالی که سایر کانون ها از وکلا می گیرند.

دکتر حسین آبادی: این دغدغه همه کانونها است که از فرار مالیاتی جلوگیری کنند و تنها مشکل ما نیست. باید یک راهکار پیدا کنیم که از نظر اجرایی مشکلی نداشته باشد. راه کنترل را باید پیدا کنیم.

آقای جندقی: باید چهار درصد را از وکلا به صورت مستمر بگیریم و درست نیست که از پرداخت این مبلغ خودداری کنند.

اولین دستور جلسه: ضرورت تشکیل کمیسیون مالیاتی: در مورد سال 91 که ملاحظه فرمودید حدود سه چهار میلیارد تومان اجراییه صادر شده بود و مذاکراتی کرده ایم ولی معلوم نیست در ماهیت به نتیجه برسد. در مورد سال 93 هم بر اساس سال 91 و 92 کمی بیشتر تعیین کرده اند و به این ترتیب خیلی بالا می رود. فعلاً علی الرأس تعیین کرده اند چون دفتر نداشته ایم. البته اعتراض کرده ایم. آقایان زمانی، سنجر فخری و دیگران وقتی به آنها گفته شده مراجعه کرده اند ولی گویا اهمیت کار بیش از این حرفها است. گرچه از پارسال دفتر را لازم ندانسته اند ولی برای سال ها قبل که لازم داشته و می گوید شما چون دفتر نداشته اید مالیات شما بالا رفته است. در مورد ضرورت تشکیل کمیسیون مالیاتی اگر دوستان نظری دارند بفرمائید.

دکتر کامیار: تا آنجا که مطلع هستم کمیسیون داشته ایم ولی تشکیل نشده است البته قبلاً تشکیل شده است. مصوبه داشته ایم و سالبه به انتفاء موضوع است.

دکتر نجفی: در دوره گذشته از آقای جعفری مقدم، آقای محمدی، آقای احمدی، آقای زمانی استفاده کردیم ولی شاید تکثر افراد باعث شده انجام کار با مانع روبرو شود. اگر با تقسیم وظایف در قسمت های مختلف از آنها استفاده بفرمایید بهتر است. تشکیل این کمیسیون ها فقط ایجاد کار بیشتر برای هیأت مدیره می کند و نتیجه لازم را نمی دهد. یک مشاور قوی مالیاتی لازم داریم که قرارداد با او ببندیم و حقوق بدهیم.

دکتر حسین آبادی: اسامی نماینده های ما اینجا هست ولی کمیسیون شاید بهتر بتواند به این وظیفه بپردازد.

دکتر علیزاده: سیستم مالی ما باید منظم شود پس هم دفتر باید داشته باشیم هم کمیسیون.

آقای مصباح: هر دو نظر قابل جمع است.

موضوع ضرورت تشکیل کمیسیون به تصویب رسید.

برای تعیین اعضا اسامی افرادی که در لیست آمده (که ضمیمه صورت جلسه خواهد بود) با حوزه مالیاتی هر یک قرائت شد.

دکتر علیزاده: پیشنهاد می کنم از آقای غلامعلی ریاحی بخواهیم به ما کمک کند.

دکتر نجفی: از این افراد بخواهید گزارش این دو سال را بدهند. 5 نفر را در نظر بگیرید.

آقای مصباح: این  افراد می توانند کماکان در موقعیت خودشان باشند. یک بار که من به اتفاق آقای احمدی در مجموعه مالیاتی رفته بودیم مورد احترام همگان بود و باید از اینگونه افراد استفاده کنیم.

دکتر کامیار: از افرادی که می توانند مثبت باشند باید استفاده کنیم مثل آقای نیک خوی منفرد.

دکتر حسین آبادی: فعلاً 11 نفر نماینده داریم (در قسمت های مختلف مالیاتی) از بین این عدد می توانیم به 5 نفر رأی مخفی بدهیم.

دکتر محمدنبی: باید اشخاصی باشند که هم به قوانین مالیاتی آگاهی داشته باشند و هم توانمند باشد.

دکتر آقایی: اگر دوستان را انتخاب کردیم یک شرح وظایفی بنویسند که به تصویب برسد و کمیسیون زیر نظر رئیس کانون عمل کند.

آقای جندقی: سه نفر کافی است.

نهایتاً مقرر شد 6 نفر تعیین شوند.

اسامی 14 نفر اعلام شد که از بین آنها رأی مخفی به عمل آمد و آقایان خسرو احمدی با 11 رأی، آقای محمدمحمدی حسینیه با 10 رأی، آقای سنجر فخری با 10 رأی، آقای رضا زمانی با 8 رأی و آقای دکتر سعید عباسی با 8 رأی و آقای محسن بزرگی انتخاب شدند.

دستور جلسه دوم: پیشنهاد دکتر بهروزگلپایگانی در خصوص باجه اختصاصی برای وکلا جهت ثبت دادخواست.

دکتر ارفع نیا: درخواست ایشان که از طریق من به ریاست محترم تقدیم شد در مورد دادخواست اعسار از هزینه دادرسی است نه ثبت دادخواست به طور کلی.

دکتر کامیار: دفاتر در سطح شهر از پذیرفتن دادخواست اعسار محروم هستند و فقط در مرکز انفورماتیک دادخواست اعسار را می پذیرند.

دکتر نجفی: لطفاً نامه خوانده شود تا بدانیم موضوع چه بوده است. این مشکل سایر وکلا هم هست و بهتر است این موضوع بررسی و مصوب شود تا مشکل همکاران برطرف شود.

آقای کمیلی: در مورد تأسیس دفتری مشابه دفتر خدمات قضایی باید گفت که شرایط آن قائم به شخص است و فکر نمی کنم قوه قضائیه چنین اجازه ای را بدهد.اگر بحث اعسار باشد و این که در یک جا فقط این کار را می کنند علت کنترل قوه قضائیه بوده است. کارت هوشمند هم که صادر شود باز هم واسطه دفتر خدمات قضایی وجود دارد.

دکتر حسین آبادی: تشکیل چنین دفتری با هزینه همراه است اگر کارت هوشمند برقرار شود دیگر لزومی ندارد چنین دفتری تشکیل شود.

آقای زاهدپاشا: در شورای اجرایی این موضوع مطرح شد. از امروز کارت هوشمند صادر می شود و وکیل از دفترش می تواند به موازات دفتر خدمات، دادخواست خود را بدهد. اما می توانیم فعلاً بخواهیم که یکی از دفاتر خدمات که اطراف کانون هست در کانون تشکیل شود. البته در آنچه ما مطرح کردیم موضوع اعسار مطرح نبوده ولی به نظر می رسد با توجه به کنترلی که قوه قضائیه می خواهد در این خصوص داشته باشد امکان پذیر نباشد.

دکتر آقایی: این دفاتر بسیار ما را درگیر می کند حتی اگر مجوز آن را بگیریم.

دکتر حسین آبادی: پیشنهاد می کنم موضوع از دستور خارج شود و مطالعه و بررسی شود. می توانیم از دستور خارج نکنیم و یکی دو نفر را مشخص کنیم که شرایط را بررسی کنند و با قوه قضائیه صحبت کنند.

دکتر نجفی: من هم با پشنهاد آقای مصباح موافق هستم. حالا که مطرح شده و وقت گرفته شده بهتر است سه نفر مشخص شوند.

آقای جندقی: احساسی برخورد نکنید. ایجاد دفتر خدمات قضایی در کانون مشکلات عدیده ای خواهد داشت.

دکتر ارفع نیا: موضوع دستور جلسه اشتباهاً بدون قید «اعسار» ذکر شده. بله درست است در کانون دفتر خدمات نباید تأسیس شود ولی یکی از دفاتر خدمات اطراف کانون چنین اجازه ای داشته باشد چه ایرادی دارد که وکلا همراه با سایر افراد معطل نمانند.

دکتر حسین آبادی: پس به این ترتیب می توانیم چند نفر را تعیین کنیم که با قوه قضائیه صحبت کنند که به یکی از دفاتر اطراف کانون چنین اجازه ای بدهند که دادخواست های اعسار وکلا را بپذیرند.

دکتر آقایی: در همان جایی که دادخواست های اعسار را می پذیرند می توانیم بخواهیم که باجه ای به وکلا اختصاص داده شود.

دکتر کامیار: من پیشنهاد می کنم مدیرداخلی (آقای زاهدپاشا)این کار را انجام دهند.

در مورد اختصاص دفتر برای ثبت دادخواست اعسار برای وکلا رأی گیری شد و مقرر گردید با مذاکره با مسئولین قوه قضائیه نتیجه را حداکثر ظرف یک ماه گزارش دهند.

مصوب گردیدکه آقای زاهدپاشا (مدیر داخلی) مأمور این قضیه شوند و ظرف یک ماه گزارش را به رئیس کانون ارائه دهند.

رأی گرفته شد و تصویب گردید.

دستور سوم جلسه: پرونده متقاضیان

آقای مصباح: قبلاً تصویب شده بود که به افرادی که در دوره دکتری مشغول به تحصیل هستند و کارآموزی خود را گذرانده اند و معافی موقت دارند، پروانه صادر شود با ذکر «موقت». در زمان های قدیم پروانه موقت داشته ایم ولی در لایحه استقلال پروانه وکالت موقت نداریم. تکلیف ما با این افراد چیست؟ با افرادی که گواهی دوره دکتری می آورند چه کنیم؟

آقای جندقی: برای دوره دکتری هم الان تعداد زیاد شده و بعضی جاها مثل دانشگاه عدالت با پول می پذیرند.

آقای کمیلی: مصوبه 03/11/91 با مصوبه 23/12/91 لغو شده است زیرا در اواسط بهمن 91 آئین نامه جدید نظام وظیفه تصویب شد که کسانی که گواهی اشتغال به تحصیل دارند فقط می توانند در آن مدت عضو تعاونی شوند و اجازه اشتغال نمی توانند داشته باشند. گزارشی در این خصوص تهیه شد و در جلسه 23/12/91 حتی عدم اعطای پروانه کارآموزی در دوره اشتغال به تحصیل بدون کارت پایان خدمت مورد تصویب قرار گرفت. اما همچنان مصوبه 03/11/91 اجرا می شده است.

دکتر نجفی: این تصمیمات متهافت حداقل نتیجه اش تبعیض است. پس باید تصمیمی که می گیریممحکم باشد و قابل تبعیض نباشد. در حال حاضر همه درها را باز کرده اند و همه جا دکترا می دهند و حتی فوق دکترا هم دارند می گذرانند!

آقای مصباح: مصوبه 01/07/93 یک مورد از این افراد مطرح شده و تصمیم گرفته شده که پروانه داده شود و با انتفای اشتغال به تحصیل پروانه را تودیع نماید که این مورد بدتر است.

دکتر حسین آبادی: کلمه موقت درست نیست که ذکر شود. باید تاریخ انقضای پروانه را بنویسیم و از آن به بعد پایان خدمت ارائه دهد و گواهی به آنها داده شود که پرونده هایی را که در دست جریان دارند بتوانند ادامه دهند. برای کسانی هم که قبلاً این وضعیت را داشته اند و موقت بوده اند تا تاریخی که معافیت تحصیلی دارند تمدید شود و مدت بگذاریم که حداکثر تا 6 سال پس از شروع دورهدکترا ادامه یابد.

مصباح: ما به معافیت تحصیلی باید توجه داشته باشم و مدت نمی توانیم بگذاریم.

آقای کمیلی: این افراد در دوره دکترا 40 نفر هستند. دانشجوی دکترای سال 83 تا آبان 97 تمدید شده و هنوز مدرک نظام وظیفه نداده است یا دانشجوی دکترا بهمن 89 تا آبان 97 تمدید شده و موارد مشابه نیز هست که توجه به این مطلب نشده است و از این به بعد که تمدید اینترنتی می شود دیگر اصلاً نمی توان کنترل کرد.

دکتر حسین آبادی: به این 40 نفر اعلام شود که گواهی اشتغال به تحصیل یا مدرک نظام وظیفه را بیاورند (با مراجعه حضوری)

دکتر آقایی: سیاست دانشگاه ها این است که مهلت می دهند و به همین علت رساله دکترای خود را دفاع نمی کنند. بهتر است حداکثر مهلت را در نظر بگیریم.

دکتر محمدنبی: اگر هم مراجعه نکردند مرکز انفورماتیک می تواند ADSL قوه قضائیه را ببندد و نتوانند تمدید کنند.

دکتر حسین آبادی: تا مدت  اعتبار معافیت تحصیلی پروانه وکالت آنها تمدید شود و حداکثر مدت استفاده از این معافیت از تاریخ ورود به مقطع دکتری 5 سال است که تا یک سال دیگر قابل تمدید می باشد (حداکثر 6 سال) و تصریح گردید که کسانی که از قبل بدون رعایت این مصوبه از هر طریق مبادرت به تمدید پروانه نمایند مرکز انفورماتیک کانون مکلف است با هماهنگی با انفورماتیک قوه قضائیه از ثبت دادخواست و شکایت آنان خودداری نماید.

رأی گیری و تصویب شد.

دستور بعدی در مورد نخبگان.

دکتر حسین آبادی: قبلاً مقرر شد که چون مصوبه ای بوده به همان ترتیب اجرا شود.

آقای کمیلی: در آزمون امسال 7 نفر هستند و چند نفری شاید 7 نفر هم از قبل بوده اند.

آقای غفاری: مصوبه 28/05/93 را داریم، کسانی را که امسال قبول شده اند و کسانی هم که از قبل بوده اند و تحلیف انجام داده اند پروانه داده شود و از حالت تعلیق خارج شوند.

دکتر حسین آبادی: طرح پژوهشی را انجام می دهد به پادگان هم می رود. ولی عده ای هم پس از مدتی، دیگر پادگان نمی روند و معافیت از خدمت می گیرند.

آقای کمیلی: سرباز نخبگان طبق مقررات فقط می توانند عضو شرکت تعاونی شوند و با اجازه ستاد نخبگان به استخدام هیأت علمی دانشگاهها درآیند و اجازه کار و دریافت پروانه اشتغال ندارند. طبق مصوبه قبلی (دوره 28) برای نخبگانی که نظام وظیفه اعلام کرده که صدور پروانه بلامانع است پروانه صادر و تمدید می شود. اتحادیه نامه ای خطاب به نظام وظیفه نوشته و جلسه ای تشکیل شده در اتحادیه و نتیجه این شد که صرفاً گواهی موردی سازمان نظام وظیفه با تصریح به این که در حکم برگ پایان خدمت یا معافیت دایم است قابل قبول است. در 17/05/95 نظام وظیفه نظر خود را به اتحادیه نوشته و اتحادیه هم به کانون مرکز فرستاده است. در نتیجه صدور پروانه برای سرباز نخبگان مطابق با قانون نیست.

آقای غفاری: بعد از مصوبه ای که ایشان گفته در 25/08/93 مصوبه دیگری داریم که امکان صدور پروانه و تمدید برای نخبگانی که طرح های پژوهشی می گذارنند به اتفاق آراء تصویب شده است.

دکتر نجفی: آیا نظام وظیفه در چنین مقامی هست؟ خیر. بین نخبه و کسی که مدت سربازیش را  در وزارت علوم می گذراند و کسی که طرح پژوهشی می گذراند تفاوت وجود دارد. باید این گواهی ها موردی بررسی قرار گیرد. نامه هایی که اتحادیه می نویسد اگر مستقر به سلب حق یا اعطای حق است لطفاً در هیأت مدیره مطرح بفرمایید.

آقای مصباح: کسی که در پادگان است و کسی که در دانشگاه ها مشغول خدمت است چه تفاوتی دارد؟

دکتر حسین آبادی: کسی که پروانه کارآموزیگرفته و تمام کرده و تحلیف هم انجام شده باید پروانه وکالت بگیرد. در مورد طرح پژوهشی و نخبه و غیره هم تحقیق شود در یک گروه دو سه نفری که یک مصوبه یکپارچه تا قبل از آزمون آینده داشته باشیم.

آقای مصباح: در گذشته تسامح و تساهلی شده باید آن را جمع کنیم. ولی برای آینده لغو شود.

دکتر نجفی: بهتر است موردی بررسی شود نه این که از مصوبه عدول کنیم.

دکتر کامیار: این مصوبه به اتفاق آراء در دوره قبل انجام شده، دلایل موافق و مخالف شنیده شد و اگر بخواهید از این مصوبه عدول کنید خواهش می کنم که بررسی شود و به زمینه های قضیه توجه شود.

دکتر حسین آبادی: این ضعف برای کانون نیست، این شهامت هیأت مدیره است که اگر به نقطه ای رسید که باید عدول کند، عدول می کند.پیشنهاد می کنم برای آینده  کسی که در آزمون می خواهد شرکت کند حتی اگر نخبه باشد باید مدرک نظام وظیفه داشته باشد ولی برای گذشته نسبت به تمدید پروانه کارآموزی، تمدید پروانه وکالت نخبگان اقدام شود (که جمعاً حدود 14 نفر وکیل و کارآموز هستند) تمدید برای مدت یک سال.

رأی گیری و تصویب شد.

سپس پرونده های انتقال مطرح شد (غیرعلنی)

جلسه ساعت 13 پایان یافت.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است